ใครพบตัวเทียบที่ไหน บอกหน่อยสิครับ อยากได้ใจจะขาดแล้ว