กลายเป็นดี เท่ากับได้ทดสอบดู Noise ใน ISO ต่าง ๆ กับแสงกลางวัน