ผมเคยลองของเพื่อน ถ่ายสะดวกกว่า 5DII เยอะเลยในสภาพแสงน้อย