พอดีเพิ่งใช้ Minolta 70-210f4 ถ่าย mini concert งานของ บ. มาครับ
ใช้ f4 ทุกภาพครับ