ปัญหานี้ วินิจฉัยสั้นๆครับ ฝุ่นที่เล็ดลอดเข้าไปอยู่ระหว่างสักกะหลาดในกลักฟิล์มกับเนื้อฟิล์ม โดยเฉพาะในช่วงกล้องกรอฟิล์มกลับอัตโนมัติ ลองคิดตามกลไกดูนะครับ