ลองโพสตอบหลายที แต่โพสไม่ได้ แต่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
ไม่เข้าใจ :blink: