ปัจจุบัน ipod nano 16 G gen 7 ครับ
iriver เคยใช้เมื่อ 10 ปีก่อนเสียงก็ดีมากนะครับ