น่าจะเปลี่ยนชื่อกระทู้นะ เอาเป็น

"เปิดห้องใหม่ ชวนไปเสียงตังค์" :P