อ้าว แล้วผมเจ้าของสถานที่ต้องลงชื่อด้วยหรือเปล่า

ผม
13 Padtai ครับ:bandit: