หน้าแรกและหน้า Forums ตรง Chatbox ที่มีข้อความ "ตรวจสอบข้อความใหม่"

กระพริบตลอดทำให้หน้าของ web เลื่อนขึ้นลงน่ารำคาญมาก แก้หน้าweb ไม่ขยับได้หรือไม่ครับ