ได้ทุกตัวเลยครับ แล้วแต่สะดวกเลย แบกไหวตัวไหนก็ตัวนั้น ตัวไหนถนัดก็ตัวนั้น