โดยรวม F1.4 คมทั้งภาพมากกว่า
ถ้าเน้นกลางภาพ F1.8 คมมากกว่าครับแต่ขอบจะไม่คมเท่า F1.4