Review ล่าสุด

 Search:

Type: Posts; User: pommies; Keyword(s):

Search: Search took 0.01 seconds.

  1. [ขอคำแนะนำ] มันมี type D, type G นะคะ...

    มันมี type D, type G นะคะ โดยส่วนตัวเราชอบความรู้สึกของภาพของ 50 หรือ 35 type D มากกว่า ต้องไปลองใช้ดูค่ะ
  2. [สอบถามปัญหา] CC ไปเลยดีกว่านะคะ เราใช้ที่เป็นโปรโมชันของ...

    CC ไปเลยดีกว่านะคะ เราใช้ที่เป็นโปรโมชันของ Photoshop, Lightroom เสียเดือนละ 300 บาทเท่านั้น
    ไม่แพงนะ ละไม่ต้องไปซื้อมือสองต่อจากใครด้วย จะได้ไม่ปวดหัวเรื่องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเลขบัญชีในการใช้งานเนอะ
Results 1 to 2 of 2