หามานาครับ ขอบคุณครับ
ผมอยากดูที่ชำแหละครับ ไม่ต้องน้อยใจ