ของญี่ปุ่นไม่แนะนำ เพราะดูไม่เนียนเท่าครับ

แต่คิดว่าสถานการณ์ที่จะต้องใช้ คงไม่ได้ประชิดตัวดูกันหรอกครับ ว่าปืนจริงปืนปลอมส่วนปืนโม่ทำให้เหมือนยากจัง เท่าที่เห็นไม่เนียนครับ
...