หยุดใช้ Auto ต่างๆ เหล่านี่เถอะครับ เราน่าจะปรัปด้วยมือได้ในเวลาแป็ปเดียวนะครับ