ผมว่าอันตรายมากนะครับ เพราะโจรถ้ามีปืนส่วนมากจะเป็นปืนจริงครับ
เมื่อโจรเห็นท่านมีปืน ท่านอาจถูกยิงก่อนได้ครับ

ผมเห็นว่าถ้าต้องการมีปืนเพื่อไว้ขู่โจร ต้องเป็นปืนจริงเท่านั้นครับ

ถ้าไม่มีปืน...