ถ้าบอดี้ กับ เเฟ๊ลต ปกศครับ
เลนซ์ร้านหมด

ผมอยากถามครับว่า Grey Product และ Grey Market คือกล่องสีเทาใช่ไหมครับ และกล่องสีทองที่เป็นของหิ้วอะครับ

ถ้า ปกศ หมดแล้ว ราคาค่าซ่อมเท่ากับ ปกร...