สำหรับผม ปกติใช้เว็บนี้ไม่ได้ตอบอะไร เพราะใช้เพียงแค่อ่านหาความรู้อย่างเดียว
ปกติ ไม่เคย Login เข้าด้วยซ้ำในการอ่านเว็บบอร์ด

พอวันก่อน จะมาขายเลนส์ ที่ใช้ขายไม่ได้ ถึงได้รู้ว่า...