มีบางกรณี สมัครทิ้งไว้ยังไม่ถึงเดือน มี pm มาบอกว่าสมัครจะสองเดือนแล้ว ทำไม ชั้นยังโพสไม่ได้ย่ะ ก็อุตส่าห์ตอบไปว่า ให้อ่านกติกานะ ว่าเค้าระบุให้มีคุณสมบัติอย่างไร แถมสมัครมายังไม่ครบเดือน...