ผมก็เป็นสมาชิกมานานพึ่งจะรู้กติกา ได้แต่ซื้ออย่างเดียว ขอบคุณครับ