Web Error เป็นอย่างนี้นานแล้วครับ

ระบบ Security มันเสียครับ ไม่แน่ใจว่าทาง Web จะแก้ไขหรือเปล่าครับ เพราะ Password ไม่ Encryption