CC ไปเลยดีกว่านะคะ เราใช้ที่เป็นโปรโมชันของ Photoshop, Lightroom เสียเดือนละ 300 บาทเท่านั้น
ไม่แพงนะ ละไม่ต้องไปซื้อมือสองต่อจากใครด้วย จะได้ไม่ปวดหัวเรื่องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเลขบัญชีในการใช้งานเนอะ