เสียดายที่มีแสงมาจากหลายทิศทาง Q_Q
ไม่งั้นน่าจะสวย