สุดยอดครับกล้องรุ่นนี้ มันมี noise เฉพาะฉาก ส่วนตัวแบบยังเนียนอยู่เลย ไม่น่าเชื่อ