เปลี่ยนมาเป็น sigma art ปัญหาทั้งหมดจะดีขึ้น (อย่างน้อยก็ดีกว่า L ในปัจจุบัน) ถ้าไม่ได้ยึดติดกับการเป็นเลนส์ค่าย
ที่เห็นๆเลยก็มีเปิด 1.4 ก็ใช้ได้เลยที่ 1.4 ไม่ต้องมาวัดดวงว่าจะคมแค่ไหน ผมใช้ art...