1. อย่าถ่ายย้อนแสง
โดยเฉพาะการย้อนแสง ที่มีจุดแสงสว่างมากๆ ในภาพ

2. ใช้ฮูด

3. ถอดฟิลเตอร์ออก