Review ล่าสุด

 Messages older than 48 hours are automatically pruned from ChatBox.
Time User Message
New 27-03, 09:30
มีเหตุจำเป็นต้องไปเมืองทอง ว่าจะไปมอเตอร์โชว์ถ่ายรูปรถสวยๆ แต่จะทำยังไงให้ไม่มีพริตตี้มาบังรถอ่ะ ไม่อยากถ่ายพริตตี้เลยทุกครั้งที่กดชัตเตอร์พวกน้องๆใจผมไม่มีความสุขเลย