Review ล่าสุด

 Messages older than 48 hours are automatically pruned from ChatBox.
Time User Message
New 22-05, 11:14
ฝากโปรโมท ทีค๊าฟ
New 22-05, 11:14
New 22-05, 11:10
ถ้าเจออีก อาจ แบน ตลอดชีพ
New 22-05, 11:09
แต่จะลบ กระทู้กรณี ไปลบราคา อันนั้นแบนประมาณ หนึ่งถึงสามเดือน
New 22-05, 11:09
ปรกติก็แค่แบน ครับ.. ไม่ได้ลบ.. แบนสักอาทิตย์ถ้าไม่เข็ด ก็แบนตลอดชีพ(ถึงจะลบ)
New 21-05, 09:34
แบนแต่ไม่ลบกระทู้ เอ้าขายกันต่อไป