Review ล่าสุด

 Conversation Between andaman and Norasait

1 Visitor Messages

  1. สนใจครับ
    1. ราคาเหมาทั้งหมดลดได้หรือไม่ครับ
    2. สะดวกไปส่งที่ลาดพร้าว 18 หรือไม่ครับ (ตึก RS Promotion เป็นที่ทำงานพี่สาวผม หรือที่ศาลแพ่งใต้ เจริญกรุง เป็นที่ทำงานหลานสาว)
    นรเศรษฐ์ 0806380855
    mect0063@pttchemgroup.com ส่ะดวก Mail มากกว่าครับ เพราะว่าผมทำงานในนิคมที่มาบตาพุด ไม่สะดวกโทรศัพท์ในตอนกลางวันครับ แต่ถ้าหลัง 1800 สะดวกครับ
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1