Review ล่าสุด

 Conversation Between arm and guggong

1 Visitor Messages

  1. คุณอาร์มครับ ผมสมัครสมาชิกไว้ตั้งแต่เดือนเม.ย. อยากทราบว่าทำอย่างไรจึงจะโพสได้ครับ ผมได้เข้าไปอ่านกติกาแล้วครับ
    1. เป็นสมาชิกของ Web มาเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง และมีคะแนน Reputation อยู่ในระดับหนึ่ง ตลอดจนมีส่วนร่วมกับสังคมใน Web ระดับหนึ่ง
    ทำอย่างไรจึงจะมี Reputation ได้ครับ ผมได้ join กลุ่ม Nikon แต่เหมือนโพสจะน้อยมากๆ
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1