Review ล่าสุด

 Conversation Between เอ้ and JEE

1 Visitor Messages

  1. พี่เอ้
    ผมจี (JEE) นะครับ ผมกลับไทยถาวรแล้วครับ เลยเข้ามาทักทายสวัสดี ผมคงกลับมาสิงบอร์ดไทยดีฯเหมือนเดิมแล้วครับ อยากเข้ามารับใช้และช่วยเหลือเพื่อนๆสมาชิกเก่าใหม่ มีอะไรแนะนำกรุณาชี้แนะครับ

    - จี
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1