PDA

View Full Version : ข่าว: GREEN FINS ASSOCIATION ประกวดถ่ายภาพในหัวข้อ "ขยะทะเล ความมักง่าย ตัวการทำลายชีoberon
11th June 2008, 13:53
<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" width="990"><tbody><tr><td colspan="2">260317

GREEN FINS ASSOCIATION </td> </tr> <tr> <td colspan="2" class="en-big-head">สารจากคลื่นใต้ทะเลครั้งที่ 1

</td> </tr> <tr> <td valign="top"> "ขยะทะเล ความมักง่าย ตัวการทำลายชีวิตและธรรมชาติ"

<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" width="990"><tbody><tr><td valign="top">คุณเคยคิดเบื่อกับการประกวดภาพถ่ายใต้ทะเลที่สวยงามบ้างไหม คุณเคยคิดเป็นม้าน้ำที่วันวันโดนนนักดำน้ำนับร้อยรี่ตรงเข้ามาเพื่อเปิดไฟแว๊ปถ่ายรูปแบบประชิดตัวบ้างไหม เขาก็พยายามพรางตัวแล้ว ให้เหมือนกับสิ่งที่เขาเกาะเกี่ยวอยู่ เพื่อหลีกเลี่ยงจากการ ถูกล่าและอันตรายที่ ไม่คาดคิด สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลก็เหมือนม้าน้ำนั่นแหละค่ะ แนวปะการัง สัตว์โลกใต้ทะเล และชายหาด ไม่ได้ สวยงามอย่างในโฆษณาทีวี โปสเตอร์ หรือปฏิทินอีกต่อไป ลองหันมาดูผลกระทบกับอะไรที่เกี่ยวข้องกับ การเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้
แหล่ง ท่องเที่ยว สภาพชายหาดที่มีขยะกองอยู่เต็มไปหมด
สัตว์ทะเลเช่นเต่า นกทะเล หลงเข้าใจว่าถุงพลาสติก เป็นแมงกะพรุน กินเข้าไปติดคอตายในที่สุด หรือ แม้กระทั่งเบ็ดตกปลา เชือกไนล่อน แหอวน กับดัก ที่สัตว์ทะเลเข้าไปติด ทำอันตรายถึงชีวิต
สุขภาพอนามัยของมนุษย์และความปลอดภัยของมนุษย์ ถ้าเรารับประทานปลาที่ซึมซับสารพิษ เช่น โลหะหนักปนเปื้อนอยู่ในน้ำทะเล จากการทิ้งของมนุษย์ หรือเดินเล่นอยู่ตามชายหาด แต่เหยียบลงบน เศษแก้ว เศษเหล็ก หลอดไฟแตก
เครื่องยนต์เรือ ใบพัดเรือติดพันกับเศษเชือก เบ็ดตกปลา ทำความเสียหายทั้งค่าใช้จ่ายและเวลา
คุณภาพน้ำที่ปนเปื้อนขยะเป็นพิษ ขยะของเสีย เช่นเโลหะ หนักจากแบ็ตเตอรรี่ หลอดไฟบางชนิด น้ำมัน จนไปถึง น้ำที่ปนเปื้อนผ้าอนามัย ถุงยาง และหลอดฉีดยาถ้าคุณเป็นนักท่องเที่ยวทางทะเล เป็นนักดำน้ำ เป็นนักเก็บขยะชายหาด นักเรียน นักศึกษา นักข่าว นักหนังสือพิพม์ นักโฆษณา ข้าราชการ รัฐบาล เอกชน นักธุรกิจ องค์กรเอกชน นักอนุรักษ์ คุณชอบปิกนิกริม ชายหาดกับครอบครัว เพื่อนฝูงแล้วละก้อ คุณเห็นว่าเออ! จริงด้วยมนุษย์เราได้เปลี่ยนแปลงโลก ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอันสวยงามเสียหมดแล้ว

</td> <td rowspan="2" valign="top"></td> </tr> <tr> <td>
ร่วมกันส่งภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่อง
"ขยะทะเล ความมักง่าย ตัวการทำลายชีวิตและธรรมชาติ"

ผู้ร่วมเข้าประกวด

ไม่จำกัด เชื้อชาติ ศาสนา หรืออายุ ขอให้คุณอาศัยหรือประกอบอาชีพในน่านน้ำไทย
และทะเลภูมิภาคเอเซีย ตะวันออก ในกลุ่มประเทศสมาชิก COBSEA 10 ประเทศคือไทย เขมร เวียดนาม
เกาหลี จีน ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และ สิงค์โปร์
กำหนดการ

ส่งภาพประกวดภายในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 เวลา 24.00 น.
คณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้ารอบ 30 ท่าน
และแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทราบภายในวันที่ 31 กรกฏาคม
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดภาพ 15 รางวัลในวันที่ 8 สิงหาคม
งานนิทรรศการแสดงภาพประกวดวันที่ 13-14 กันยายน เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ และ
พิธีมอบรางวัลและงานนิทรรศการแสดงภาพประกวดที่ได้รับรางวัล วันเสาร์ที่ 20 กันยายน ที่ พัทยา จังหวัดชลบุรี</td> </tr> <tr> <td> วิธีการ

ภาพต้นแบบที่คุณต้องการจะส่งประกวดจะต้องมีความละเอียดสูง
พอที่จะพิมพ์ เป็นรูปขนาด 1 1.2 ” x18 ” ได้ชัดเจนเพื่อจัดแสดงนิทรรศการ
(6 Mega Pixels หรือสูงกว่า )
ผู้ส่งภาพประกวดส่งทาง Email เป็น File Attach มาที่ greenfins.photocontest@gmail.com (greenfins.photocontest@gmail.com) สกุลของภาพจะต้องเป็น JPEG (jpg หรือ jpeg) และ ขนาดของภาพไม่เกิน 3 MB
ในกรณีที่ท่านไม่สามารถส่งภาพประกวดที่มีความละเอียดสูง เนื่องจากไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงได้
เรายอมรับภาพที่ย่อขนาดลงแล้ว หากท่านได้รับเลือกเป็นผู้เข้ารอบหนึ่งใน 30
ท่านจะต้องจัดส่งภาพประกวดต้นแบบมาให้คณะกรรมการตัดสิน
ส่ง email จาก email address ของท่านเอง เพื่อเราจะ สามารถแจ้งท่านได้ในกรณีที่ท่านได้รับคัดเลือกเข้ารอบ
ส่งภาพมาพร้อมใบสมัครที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว โดยท่านสามารถ download ใบสมัครได้ใน www.greenfins-thailand.org (http://www.greenfins-thailand.org/) ภาพของท่านจะไม่ได้รับการพิจารณาหากท่านไม่ได้ส่งใบสมัคร
ในหัวข้อเรื่อง (subject line ของ email) ให้ใส่ “สารจากคลื่นใต้ทะเล” ตั้งชื่อภาพที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาษา อังกฤษ ให้มีชื่อ นามสกุลของท่านรวมอยู่ด้วย (ตัวอย่าง “StevenCooper_ ReefSabah 2020.jpg”)
อย่าลืมลงชื่อภาพในใบสมัคร
กรุณาส่งประกวดภาพตามรายละเอียดข้างต้นเท่านั้น เราจะรับเฉพาะภาพประกวด Digital เท่านั้น ไม่สามารถรับเป็นภาพพิมพ์หรือแผ่น CD ได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ greenfins.photocontest@gmail.com

</td> <td class="en-big-head"></td> </tr> <tr> <td>คุณสามารถ

ส่งได้หนึ่งภาพต่อหนึ่งใบสมัครและสามารถส่ง ภาพประกวด ไม่จำกัดจำนวนภาพ
ส่งภาพได้เฉพาะที่ถ่ายในประเทศสมาชิก COBSEA 10 ประเทศคือไทย เขมร เวียดนาม เกาหลี
จีน ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และ สิงค์โปร์
ส่งภาพถ่ายที่เป็นสี ขาว-ดำ ปรับแต่งภาพของท่านยังไงก็ได้
ส่งภาพประกวด ที่ถ่ายเมื่อไรก็ได้
ส่งภาพรวมในหนึ่งภาพ หมายถึงหลายภาพมารวมอยู่ในหนึ่งภาพก็ได้
ส่งเป็นภาพถ่ายงานศิลป ะ ที่คุณทำขึ้นมาเองก็ได้</td> <td class="en-big-head">
</td> </tr> <tr> <td>กรุณาอย่าส่งภาพที่

คุณไม่ได้ถ่ายเอง เพราะคุณไมได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ (Copyright)
เป็นการลอกเลียนภาพลิขสิทธิของบุคคลอื่น เช่นภาพถ่ายภาพวาดของบุคคลอื่น
เป็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์
แสดงภาพเปลือย ยาเสพติด ความรุนแรง และสัญลักษณ์ของความเกลียดชัง
ผิดกฎหมายและต้องห้าม เราขอสงวนสิทธิในการไม่ตัดสินภาพด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม

</td> <td class="en-big-head"> </td> </tr> <tr> <td> การตัดสิน

คณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนจากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายกรีนฟินส์ในประเทศต่างๆ
และหน่วยงานสนับสนุนจะคัดเลือก ผู้เข้ารอบ 30 ท่าน
ตัดสินจากภาพที่สื่อความหมายได้ตรงกับหัวข้อเรื่องได้ดีและมีศิลปะ
ผู้เข้ารอบจะแจ้งได้รับแจ้งภายใน วันที่ 31 กรกฏาคม
ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่ได้ส่งภาพที่มีความละเอียดสูง ทาง Email
ขอให้ท่านส่งภาพต้นแบบ เป็น CD-Rom มาทางไปรษณีย์มายัง
COBSEA Secretariat, United Nations Environment Programme United Nations Building, Floor 2, Block B Rajdamnern Nok Avenue, Bangkok 10200
คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้ชนะรางวัลที่ 1-3 และรางวัลชมเชยอีก 12 ภาพ จากภาพที่เข้ารอบ 30 ภาพ
ผู้ชนะรางวัลจะได้รับแจ้งให้ทราบภายในวันที่ 8 สิงหาคม ภาพที่ได้รับรางวัลจะถูกนำไปจัดแสดงในงาน “วันเก็บขยะโลก” ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน พ.ศ. 2551 ที่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ และ “C
lean Up East Asian Seas 2008” ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน พ.ศ. 2551 ที่พัทยา
ซึ่งจะมีพิธีรับรางวัล ที่นี่ ด้วย ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1-3 จะได้รางวัล และค่าใช่จ่ายในการเดินทางพร้อมที่พักไปร่วมในงานทั้งสองงาน
ในกรณีที่ท่านสละสิทธิการเดินทาง ไม่สามารถโอนย้ายรางวัลให้กับบุคคลอื่นใดๆทั้งสิ้น
และหากผู้ที่ได้รับ รางวัลดังกล่าวต้องการมีบุคคลร่วมเดินทางมาร่วมกิจกรรมดังกล่าว
จะต้องออกค่าใช้จ่ายเดินทางเพิ่มเติมเอง ผู้ชนะจะได้รับ

<table bgcolor="#ffcc33" border="0" cellpadding="3" cellspacing="3" width="100%"> <tbody><tr> <td>
รางวัลที่ 1 USD 500
รางวัลที่ 2 USD 300
รางวัลที่ 3 USD 200</td> </tr> </tbody></table> จะมีการประกาศให้ทราบเดี่ยวกับรายละเอียดของรางวัลทั้งหมดประมาณเดือนมิถุนายน 2551
ประกาศผลผู้ชนะรางวัลใน วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
ท่านจะได้ชี้แจงแนวคิดของภาพในพิธีรับรางวัล ที่งาน “Clean Up East Asian Seas 2008”
ที่พัทยา เราจะแสดงภาพของท่านในเว็ปไซด์ และงานนิทรรศการต่างๆของโครงการกรีนฟินส์
</td></tr></tbody></table>
</td></tr></tbody></table>