PDA

View Full Version : มีเดินแฟชั่นโดยนางแบบชั้นนำ วันนี้ประมาณสองทุ่ม ไม่ต้องใช้บัตรอะไรเอ้
14th March 2004, 02:00
ตรง มศว ประสานมิตร ข้างตึก Gmm' นางแบบเริ่มประมาณ สองทุ่ม ก่อนนั้นจะมีการแสดงทั่ว ๆ ไป แต่ไปก่อนหน่อยดีกว่า ไม่แน่ใจว่าเวลาจะเปลี่ยนหรือเปล่า ไปเดินหาอะไรกินก่อนก็ดี ของกินไม่แพง ซื้อมาหาที่นั่งกินรอใกล้ ๆ เวทีก็ได้ คนไม่มาก ว่าง ๆ ไม่ค่อยมีคนแย่งถ่ายรูป

เอ้
14th March 2004, 02:01
เวทีจะเป็นแบบนี้

เอ้
14th March 2004, 02:05
ผมว่าเวทีไม่ค่อยสวย ไม่เป็นไร มีคนสวยเป็นใช้ได้ :)
เลือกเลนส์ที่สู้แสงได้ไปหน่อย มีฮู๊ดด้วยก็น่าจะดี เพราะไฟจะยิงแบบนี้