PDA

View Full Version : มีใครใช้ minolta Z1 บ้างครับsupun s304
19th December 2003, 12:17
มีใครใช้บ้างครับ อยากรู้ว่าสมรรถนะกล้องเป็นอย่างไร รูปที่ออกมาดีมั้ย