PDA

View Full Version : มือหมุน - 4/3 - ชัดลึก กับความข้องใจที่มีมานานOmer
20th March 2007, 21:58
คือผมเคยลงกระทู้ว่าจะเอาผลการทดลองเกี่ยวกับ ความชัดลึกเมื่อใช้กล้องระบบ 4/3 กับเลนส์ 35mm เมื่อเทียบกับภาพที่ได้จากกล้อง 35mm เอง ในกระทู้นี้ครับ

http://www.thaidphoto.com/forums/showthread.php?t=19248&page=7

ซึ่งก็ล่วงเลยมานานมาก จนภาพที่ทดสอบหายไปหมดแล้ว และผมก็ไม่มีเวลาทดสอบใหม่ จนกระทั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วพอมีเวลาว่างก็เลยคิดจะสะสางสิ่งที่ได้พูดเอาไว้ให้เสร็จๆ ถึงแม้จะไม่มีใครคอยรออ่านก็เถอะ อย่างไรจะได้แบ่งปันประสพการณ์กันบ้าง เริ่มเลยดีกว่าครับ

การทดลองครั้งนี้เป็นการทดลองเปรียบเทียบผลความชัดลึกของภาพจากเลนส์ในระบบ 4/3 เมื่อเปรียบเทียบกับระบบ 35mm โดยสนใจองค์ประกอบของภาพเป็นหลัก คือ ถ้านำเลนส์ 50mm f2.0 มาถ่ายภาพ โดยเปิดรูรับแสง f 2.8 ในระบบ 4/3 จะได้ภาพที่มีองค์ประกอบและความชัดลึกเท่ากับเลนส์ 100mm f อะไร ในกล้อง 35mm ซึ่งยังไม่มีข้อสรุปที่กระจ่างชัดนักในเรื่องนี้ จึงได้ทำการทดลองโดยเปรียบเทียบภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดังกล่าวว่าจะมีผลเป็นเช่นไร ซึ่งการทดลองนี้ เป็นการทดลองในทางปฏิบัติ ไม่มีสมการมาอ้างอิง หากท่านผู้ใดจะช่วยหาสมการมาอธิบายได้ก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับ การทดลองนี้อาจมีข้อผิดพลาดบ้าง แต่ผมคิดว่าเพียงพอจะเป็นแนวทางให้ทำความเข้าใจระบบ 4/3 ได้ดีขึ้นครับ

ภาพที่ 1 อุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบ

Omer
20th March 2007, 22:18
อุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบ
1. กล้อง OM1N
2. เลนส์ Zuiko 50mm f1.4
3. เลนส์ Zuiko 100mm f2.8
4. เลนส์ Zuiko 200mm f4.0
5. Teleconverter Kenko 2x Teleplus MC7
6. OM Adapter MF-1
7. Olympus E1(ไม่ได้อยู่ในรูปเพราะเป็นกล้องที่ถ่ายภาพนี้)
8. ขาตั้งกล้อง Manfrotto 190
9. ตลับเมตร

ขั้นการทดลองมีดังนี้
1. ถ่ายภาพจาก Olympus E1 + MF1 + 50mm f1.4 ตามค่ารูรับแสงต่างๆ
2. ถ่ายภาพจาก Olympus OM1N + 100mm f2.8 ตามค่ารูรับแสงต่างๆ
3. นำผลที่ได้จากข้อ 1 และ ข้อ 2 มาเปรียบเทียบกันดังนี้
Note. ในการทดลองจริงมีการถ่ายภาพจาก OM1N+50mm f1.4 + 2x ด้วย แต่เกิดความผิดพลาดในการทดลองจึงไม่สามารถนำมาให้ดูได้ครับ

ภาพที่ 2 E1-50mm f1.4 ,OM1N-100mm f2.8

Omer
20th March 2007, 22:28
ภาพที่ 3 E1-50mm f2.0 ,OM1N-100mm f4.0

Omer
20th March 2007, 22:35
ภาพที่ 4 E1-50mm f2.8 ,OM1N-100mm f5.6

Omer
20th March 2007, 22:42
ภาพที่ 5 E1-50mm f4.0 ,OM1N-100mm f8.0

Omer
20th March 2007, 22:57
จะเห็นว่า
- E1-50mm f1.4 มีความชัดลึกต่ำกว่า OM1N-100mm f2.8
- E1-50mm f2.0 มีความชัดลึกต่ำกว่า OM1N-100mm f4.0
- E1-50mm f2.8 มีความชัดลึกต่ำกว่า OM1N-100mm f5.6
- E1-50mm f4.0 มีความชัดลึกต่ำกว่า OM1N-100mm f8.0

เพื่อต้องการทดสอบหาช่วงรูรับแสงที่ให้ความชัดลึกที่ใกล้เคียงกันที่สุด จึงทำการเปรียบเทียบ E1-50mm f2.8 กับ OM1N-100mm f4.0 ครับ

ภาพที่ 6 E1-50mm f2.8,OM1N-100mm f4.0

Omer
20th March 2007, 23:02
จะเห็นว่า E1-50mm f2.8 มีความชัดลึกสูงกว่า OM1N-100mm f4.0 เล็กน้อย เพื่อให้ได้ผลที่ชัดเจน จึงทดสอบกับการถ่ายภาพตลับเมตรซึ่งได้ภาพดังนี้ครับ

ภาพที่ 7 OM1N-100mm f4.0, E1-50mm f2.8 และ OM1N-100mm f5.6

Omer
20th March 2007, 23:40
จากรูปที่ 7 จะเห็นว่า ช่วงชัดของ OM1N + 100mm f4.0 อยู่ที่ 37-40.5 นิ้ว ส่วน E1+50mm f2.8 อยู่ที่ 37-41 นิ้ว และ OM1N +100mm f5.6 อยู่ที่ 36-42.5 นิ้ว ซึ่งจะเห็นว่า ชัดลึกที่ได้จาก e-1 จะใกล้เคียงการใช้ กล้อง 35mm กับเลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสเป็น 2 เท่าที่รูรับแสง แคบกว่าอยู่ 1 f-Stop(พออนุโลมได้ว่าเท่ากันครับ)

นอกจากนี้ยังได้ทดสอบกับ OM1N + 50mm +2x ซึ่งได้ผลดังนี้ครับ

รูปที่ 8 E1+50mm f1.4, OM1N+50mm f1.4 +2x

Omer
20th March 2007, 23:44
รูปที่ 9 E1+50mm f2.0, OM1N+50mm f2.0+2x

Omer
20th March 2007, 23:47
รูปที่ 10 E1+50mm f2.8, OM1N+50mm f2.8 +2x

Omer
20th March 2007, 23:50
รูปที่ 11 E1+50mm f4.0, OM1N+50mm f4.0 +2x

Omer
20th March 2007, 23:58
จะเห็นว่า ภาพที่ได้จาก e1+50mm กับภาพที่ได้จาก OM1N+50mm+2x ที่รูรับแสงเท่ากัน มีความชัดลึกเรียกได้ว่าเท่ากันเลยทีเดียว อาจตั้งสมมุติฐานได้ว่า ทฤษฎีที่อธิบายถึงปรากฎการณ์ความชัดลึกของ Tele-Converter สามารถอธิบายความชัดลึกของระบบ 4/3 เมื่อเทียบกับ 35mm ได้ด้วย และเพื่อความแน่นอน ผมได้ทำการทดสอบซ้ำโดยเปลี่ยนช่วงความยาวโฟกัสใหม่เป็น e1-100mm, OM1N+200mm และ OM1N+100mm+2x ได้ผลดังนี้ครับ

Omer
21st March 2007, 00:12
รูปที่ 12 E1+100mm f2.8, OM1N+200mm f4.0 และ OM1N+100 f2.8+2x

Omer
21st March 2007, 00:15
รูปที่ 13 E1+100mm f4.0, OM1N+200mm f5.6 และ OM1N+100 f4.0+2x

Omer
21st March 2007, 00:18
รูปที่ 14 E1+100mm f5.6, OM1N+200mm f8.0 และ OM1N+100 f5.6+2x

Omer
21st March 2007, 00:21
รูปที่ 15 E1+100mm f8.0, OM1N+200mm f11 และ OM1N+100 f8.0+2x

Omer
21st March 2007, 00:25
ไหนๆ ก็ไหนๆแล้ว ผมขอ Post รูปที่ถ่ายตลับเมตรโดยใช้ e1+100mm, OM1N+200mm และ OM1N+100mm+2x หน่อยเถอะครับ จะได้ครบถ้วน

รูปที่ 16 E1+100mm f2.8, OM1N+200mm f4.0 และ OM1N+100 f2.8+2x

Omer
21st March 2007, 00:28
รูปที่ 17 E1+100mm f4.0, OM1N+200mm f5.6 และ OM1N+100 f4.0+2x

Omer
21st March 2007, 00:31
รูปที่ 18 E1+100mm f5.6, OM1N+200mm f8.0 และ OM1N+100 f5.6+2x

Omer
21st March 2007, 00:34
รูปที่ 19 E1+100mm f8.0, OM1N+200mm f11 และ OM1N+100 f8.0+2x

DOFJerk
21st March 2007, 00:51
ทดสอบได้น่าสนใจดีครับ..

ขอบคุณ งับ..

Omer
21st March 2007, 00:52
สรุปผล
จากการทดลองพอสรุปได้ว่า ภาพที่ได้จากระบบ 4/3 จะมีองค์ประกอบภาพและความชัดลึกใกล้เคียงกับ ภาพที่ได้จากกล้อง 35mm ที่ใช้เลนส์ที่มีทางยาวเป็น 2 เท่า และเปิดรูรับแสงต่ำกว่า 1 f-stop ซึ่งเหมือนกับภาพที่ใช้ Tele-Converter ร่วมกับเลนส์ทางยาวโฟกัสเดียวกันและเปิดรูรับแสงเท่ากับระบบ 4/3

ดังนั้น ถ้าเรามีเลนส์
- 14-54mm f2.8-3.5 จะมีความชัดลึกเท่ากับเลนส์ 28-108 f4.0-4.5 ของ 35mm
- 50-200mm f2.8-3.5 จะมีความชัดลึกเท่ากับเลนส์ 100-400 f4.0-4.5 ของ 35mm
- 14-35mm f2.0 จะมีความชัดลึกเท่ากับเลนส์ 28-70 f2.8 ของ 35mm
- 35-100mm f2.0 จะมีความชัดลึกเท่ากับเลนส์ 70-200 f2.8 ของ 35mm
และ
-50mm f2.0 จะมีความชัดลึกเท่ากับเลนส์ 100 f2.8 ของ 35mm

ส่วนทางทฤษฎีใครจะช่วยเสริมก็ ได้เลยนะครับ เพราะการทดลองนี้ใช้การสังเกตเป็นหลักครับ

CocoSang
21st March 2007, 01:37
เป็นการทดลองที่ดีมากครับ ช่วยไขข้อข้องใจที่มีมานาน
ขอบคุณมากคร๊าบบบบ

biosteam
24th March 2007, 10:32
ถึงว่าดิครับ ผมใช้เลนส์ OM 35-70 f3.5-22 + E-300 มันละลายฉากหลังได้
ดีมากเลย ถ้าเป็นตามที่ว่า X 2 ก้อเท่า กับ 70 - 140 mm นะซิครับ

Omer
24th March 2007, 23:10
ถึงว่าดิครับ ผมใช้เลนส์ OM 35-70 f3.5-22 + E-300 มันละลายฉากหลังได้
ดีมากเลย ถ้าเป็นตามที่ว่า X 2 ก้อเท่า กับ 70 - 140 mm นะซิครับ
น่าจะเป็น OM-Zuiko 35-70 f3.5,4.5 - 22 ใช่ไหมครับ ถ้าเป็นไปตามที่ผมคิด ก็จะได้ภาพเหมือนเลนส์ 70-140 f4.9,6.3-32 ก็ถือว่าละลายฉากหลังได้พอสมควรครับ

zome
26th March 2007, 14:11
แวะเข้ามาดู..

Porr
31st March 2007, 00:36
เ่อ่อผมว่าจากที่คุณ Omer ทดลองมา

f/1.4 ใน 4/3 มันชัดลึกเท่ากับ f/2.8 กล้องฟิล์ม มัน 2 stop
ส่วนใส่ tele 2X มันก็มืดลง 2 stop เหมือนกัน

ช่วยโปรดพิจารณาด้วยครับ

Omer
3rd April 2007, 00:13
คือชัดลึกมันใกล้เคียงกันมากครับ ลองมาดูภาพเปรียบเทียบกันอีกที่ระหว่าง e1+50mm f1.4, om1n+100mmf2.8 และ e1+50mm f2.0 ครับ

Omer
3rd April 2007, 00:33
จะเห็นว่า ส่วนฉากหน้าของ e1+50mm f1.4 จะเบลอกว่า om1n+100mm f2.8 และเมื่อเทียบกันระหว่าง e1+50mm f2.0 กับ om1n+100mm f2.8 จะเห็นว่าใกล้เคียงกันมากกว่าครับ ซึ่งตรงนี้ผมคงต้องใช้คำว่าเท่ากันโดยประมาณ เพราะจริงๆแล้วมันไม่เท่าซะทีเดียว แต่ใกล้เคียงกันมาก

ส่วนการเปรียบเทียบกับ om1n ต่อ 2x ก็เป็นไปตามรูปที่ 8-11 หล่ะครับ คือ 2x ทำให้แสง Drop ลงไป 2 stop ก็จริง แต่ทำให้ได้ ชัดลึกประมาณเท่ากับ รูรับแสงแคบลงไปแค่ 1 Stop เท่านั้น ตรงนี้ ทำให้ผมมีความสงสัยเกี่ยวกับชัดลึกในกรณีต่อ 2x เหมือนกัน (ซึ่งใกล้เคียงกับชัดลึกในกรณีของ 4/3 ด้วย) เพราะที่รู้มา DOF จะไม่เปลี่ยนแปลงตามการ Crop ภาพ แต่จากการทดสอบครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า ค่าชัดลึกกับการ Crop ภาพมีความสำพันธ์กันด้วย เลยสงสัยอยู่เหมือนกันครับว่ามันเป็นอย่างไรกันแน่ แต่ผลการทดลองออกมาอย่างนี้ ก็เลยต้องเชื่ิอตามผลการทดลองไว้ก่อน (หรือค่า DOF กับชัดลึกจะเป็นคนละค่ากัน??? ... เริ่มงงอีกแล้วครับ) เรื่องนี้ ถ้ามีท่านใดช่วยอธิบายได้ ก็ช่วยชี้ทางสว่างหน่อยเถอะครับ จะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยทีเดียว

JKJ.ORF
3rd April 2007, 15:45
ขอปรบมือให้ดังๆเลยครับ :clap: ไม่ใช่ว่าแค่มีอุปกรณ์ก็เอามาให้ดูได้เท่านั้นครับ ต้องเป็นคนที่คิดแบ่งปันผู้อื่นด้วย ผมหน้าใหม่ในบอร์ดนี้ครับ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ

อย่างนี้ถ้าเราใช้เลนส์ทางยาวโฟกัสสูง ถ่ายภาคบุคคลถึงแม้จะเป็นช่องรับแสงที่กว้างกว่า แต่ก็ยังไม่เท่าเลนส์ 35 ใช่ไหมครับ เช่น 50-200 ที่ช่วง 50 f 2.8 ของ 4/3 ก็ยังไม่สามารถละลายฉากหลังได้เท่ากับ 100 mm. ที่เปิดกว้างสุด f2.8 ใช่ไหมครับ เพราะมันจะมีผลเท่ากับเปิดที่ f/4 (ชักงงๆ) ว่างๆ ผมขออนุญาติหลังไมค์ไปคุยด้วยนะครับ

Omer
4th April 2007, 10:51
อย่างนี้ถ้าเราใช้เลนส์ทางยาวโฟกัสสูง ถ่ายภาคบุคคลถึงแม้จะเป็นช่องรับแสงที่กว้างกว่า แต่ก็ยังไม่เท่าเลนส์ 35 ใช่ไหมครับ เช่น 50-200 ที่ช่วง 50 f 2.8 ของ 4/3 ก็ยังไม่สามารถละลายฉากหลังได้เท่ากับ 100 mm. ที่เปิดกว้างสุด f2.8 ใช่ไหมครับ เพราะมันจะมีผลเท่ากับเปิดที่ f/4 (ชักงงๆ) ว่างๆ ผมขออนุญาติหลังไมค์ไปคุยด้วยนะครับ
ถูกต้องแล้วคร้าบบบบ ....:flower:

DOFJerk
4th April 2007, 11:25
ถูกต้องแล้วคร้าบบบบ ....:flower: 4/3 เลยออกเลนส์ f/2 ตลอดทางมาให้ใช้แทนไงครับ... อิ อิ..

น่าสนมากๆ... ถ้าราคาจับต้องได้อ่ะนะครับ... หุ หุ หุ...

Omer
6th April 2007, 08:10
แต่พฤติกรรมนี้ มีผลต่อความชัดลึกของภาพเท่านั้นนะครับ ยังไงเลนส์ f2.8 ของ 4/3 ก็ยังรับแสงได้เท่ากับ f2.8 ของ 35mm อยู่ดี

อย่างไรก็ตาม ผมว่าภาพ Portrait ที่สวยไม่ใช่ภาพที่มีชัดลึกต่ำสุดๆ แต่เป็น ชัดลึกที่เหมาะสมที่สุด ที่ไหนควรชัดก็ชัด ที่ไหนควรเบลอก็เบลอ ผมยังเคยเห็นภาพ Portrait ที่สวยมากๆ ใช้เลนส์ 100mm รูรับแสงที่ f4.5 บน 35mm เลยครับ และก็เคยเห็นภาพ Portrait ที่ไม่ได้เรื่อง (ผมถ่ายเองแหล่ะ ...) ใช้เลนส์ 135mm เปิดรูรับแสงที่ f2.8 บน 35mm เลยคือ จมูกชัดตาเบลอ อะไรทำนองนี้แหล่ะครับ

นักเลงกล้อง
14th April 2007, 18:05
เป๊ะัตามทฤษฎีครับ
(เห็นถามหาทฤษฎีนี่นา :-D)

มีภาษาประกิตให้อ่่านที่นี่ครับ ถ้าไม่เวียนหัวพอ จะหามาให้อ่านเพิ่มได้ครับ :-)

http://wrotniak.net/photo/tech/dof.html

พูดถึงเรื่อง DOF ของกล้อง 4/3 ไว้ละเอียดชัดเจน และกล้องอื่นๆด้วย

Omer
15th April 2007, 00:00
เป๊ะัตามทฤษฎีครับ
(เห็นถามหาทฤษฎีนี่นา :-D)


ขอบคุณมากๆครับ แต่... ช่วยผมอีกหน่อยเถอะ :bucha: :bucha: :bucha: ช่วยแปลให้หน่อย (หรือสรุปเอาก็ได้) ภาษาปะกิดผมไม่แข็งแรงครับ...

Omer
16th April 2007, 10:53
http://wrotniak.net/photo/tech/dof.html

พูดถึงเรื่อง DOF ของกล้อง 4/3 ไว้ละเอียดชัดเจน และกล้องอื่นๆด้วย

อีกนิดครับ... ผมลองพยายามแกะบทความจาก Link ข้างบนแล้ว เหมือนไม่ค่อยตรงกับการทดลองของผมดังนี้ครับ(ไม่แน่ใจว่าแปลผิดหรือปล่าว ก็บอกแล้วไง ภาษาปะกิดผมไม่ค่อยแข็งแรง)

- ในบทความบอกว่า I would love to see a 50 mm, F/1.4 Four Thirds lens, capable of DoF as shallow as a 100/2.8 lens on my film SLRs. แต่จากการทดลองของผม 50mm F/1.4 จะได้ชัดลึกใกล้เคียง 100mm F/2.0 ไม่ใช่ F/2.8 ครับ ซึ่งตรงนี้ผมเคยได้ยินคนพูดมาก่อนหน้านี้แล้วเหมือนกัน ซึ่งผมรู้สึกว่าแปลกๆ เพราะธรรมดา เราถ่ายภาพจากเลนส์ 50mm F/1.4 บน 35mm format กับเราใช้เลนส์ 100mm แล้วขยับกล้องออกห่างจากแบบให้มีองค์ประกอบเท่ากัน จะได้ชัดลึกเท่ากับใช้รูรับแสงที่ F/2.8 อยู่แล้ว (อันนี้ผมเคยทดลองนานแล้วกับกล้อง 35mm ไม่รู้ผลอันตรธาลไปไหนแล้ว) เมื่อเรา Crop ภาพที่ได้จากเลนส์ 50mm ลงครึ่งนึงและขยายให้เท่าขนาดเดิม ความชัดลึกก็ต้องมากขึ้นแน่นอนจากการขยายภาพ (สังเกตุว่ากฎ MxA ไม่ได้นำอัตราขยายภาพมาคิด คิดแต่อัตราขยายทางเลนส์)ซึ่งตอนแรก ผมคิดว่าน่าจะตัดกันหมดไป จนได้รูรับแสงเท่าเลนส์ที่นำมาใช้ ปรากฎว่าไม่ครับ เพราะลดลงแค่ 1 f-stop อย่างที่ผลการทดลองแสดงอยู่ครับ

- จากกฎ MxA ไม่ได้พูดถึงผลที่เกิดจากการใช้เทเลคอนเวอร์เตอร์เลย นั่นแสดงว่า เลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสนั้น กับเลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสต่ำกว่าครึ่งนึงแล้วใช้เทเลคอนเวอร์เตอร์ 2x มาต่อเพื่อเพิ่มทางยาวโฟกัสมีผลเหมือนกัน ซึ่งขัดกับผลการทดลอง(ตามหลักการเขียนบทความวิชาการยึดหลักว่า ถ้าไม่แจ้งยกเว้นแสดงว่าครอบคลุม) จากการทดลองที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่า ค่าความชัดลึกของทั้ง 2 กรณี ไม่เท่ากันแน่ๆ

ดังนั้นเป็นได้ 3 กรณีครับ คือ
1. การทดลองผมผิด
2. กฎ MxA ที่นำมาอ้างอิงเป็นกฎประมาณการคร่าวๆ หรือเฉพาะกรณี ซึ่งหมายความว่า บทความใน Web Site นั้นอธิบายผิด
3. ค่า DOF กับค่า ความชัดลึกเป็นคนละค่ากัน

สำหรับผมแล้วคิดว่าไม่เป็นข้อ 2 ก็ข้อ 3 เพราะผมทำการทดลองแบบนี้หลายครั้งแล้วได้ผลตรงกัน แต่ที่นำมาให้ดูเป็นเฉพาะที่แสดงให้ดูได้ง่ายเท่านั้น ส่วนฝรั่งอธิบายผิดเป็นไปได้หรอ เป็นไปได้ครับ (แถมพบบ่อยในวงการวิชาการด้วยใครผิดทีก็โดนยำซะไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเลย) ผมเลยไม่ค่อยยึดทฤษฎีเป็นสรณะ จนกว่าจะพิสูจน์ให้ตรงกันได้ในการทดลองเพราะเป็นไปได้ว่า การคำนวณผิดหรืออ้างทฤษฎีผิดครับ

สุดท้ายครับ หลายท่านอาจสงสัยว่า การขยายภาพมีผลกับชัดลึกจริงหรือ ลองง่ายๆครับ เปิดภาพด้วย Photoshop แล้วลอง Zoom เข้า Zoom ออก จะเห็นว่า จุดที่ชัดจะเบลอขึ้นในการ Zoom เข้า และจุดที่ เบลอจะชัดขึ้นในการ Zoom ออก มันไม่ได้ชัดหรือเบลอตามคุณสมบัติของเลนส์ แต่ก็เป็นการชัดและเบลอที่เรารับรู้ได้ ซึ่งก็ควรรวมอยู่ในนิยามของคำว่าชัดลึกด้วย เพราะขอบเขตของความชัดเปลี่ยนไปนั่นเอง (ตรงนี้แหล่ะครับที่ผมสงสัยว่า DOF กับชัดลึกมันเป็นคนละค่ากันหรือปล่าว)ซึ่งน่าจะได้ว่า

ความชัดลึก=Transfer Function ของความชัดในภาพจากอัตราการขยาย(DOF,อัตราขยายภาพ)

ซึ่งจะทำให้รูปร่างของเส้น DOF เปลี่ยนไป ทำให้ไม่สามารถเทียบกันได้ตรงๆ ต้องใช้ค่าประมาณเท่านั้น

zome
16th April 2007, 14:12
แวะมาชมอีกรอบ....:D

domeneo
22nd March 2008, 21:35
ตกลงต่างกัน 1stop หรือ 2stop ตามทฤษฎีครับ ผมเข้าใจเป็น 2stop นะครับ
http://www.cambridgeincolour.com/tutorials/depth-of-field.htm

Omer
23rd March 2008, 04:58
ตกลงต่างกัน 1stop หรือ 2stop ตามทฤษฎีครับ ผมเข้าใจเป็น 2stop นะครับ
http://www.cambridgeincolour.com/tutorials/depth-of-field.htm
ก็ไม่เชิง 1 Stop ครับ มันเป็น Curve คนละตัวกัน

ผมไม่ทราบทฤษฏี DOF โดยละเอียด แต่ที่ผมทดสอบมา จะเห็นได้ชัดว่า ความชัดลึกของเลนส์ใดๆ กับเลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสเท่ากับครึ่งนึงของเลนส์ตัวนั้น นำมาต่อกับ 2x teleconvertor จะไม่เท่ากัน เช่นเลนส์ 100mm ที่ f2.8 จะมีความชัดลึกไม่เท่ากับเลนส์ 50mm + 2x teleconvertor ทั้งที่ f1.4 และ f 2.8 แต่จะใกล้เคียงกับที่ f 2.0 ซึ่งชัดลึกของ 4/3 ที่นำมาต่อกับเลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสใดๆ จะได้เท่ากับนำเลนส์นั้นไปต่อกับ 2x Teleconvertor แล้วนำมาถ่ายกับกล้อง Film อันนี้เห็นได้ชัดจากการทดลองครับ

ดังนั้น ค่า DOF ที่เราทราบกับค่าความชัดลึกที่สังเกตุได้ในระบบ 4/3 มันจึงขัดกันอยู่ ซึ่งผมไม่ทราบว่าที่มาของการนิยามว่า DOF คือค่าความชัดลึกนั้นมาอย่างไร มีข้อกำหนดเงื่อนไขอย่างไรบ้าง จึงไม่กล้าจะอธิบายตรงนี้ รอผู้รู้จริงๆมาอธิบายดีกว่า แต่ข้อสังเกตุที่ผมเห็นคือ ทางยาวโฟกัสของเลนส์แท้ๆกับทางยาวโฟกัสของเลนส์ที่ได้จาก 2x Teleconvertor ให้ความชัดลึกได้ไม่เหมือนกัน ถ้ามีวิธีอธิบายถึงพฤติกรรมนี้ได้ ก็จะสามารถอธิบายความชัดลึกของ 4/3 ได้ด้วยครับ และที่ผมสังเกตุเห็นอีกอย่างนึงคือว่า ความชัดลึกที่ได้นั้น จะมี Curve ไม่ตรงกันซะทีเดียว แต่ภาพที่ได้จะใกล้เคียงภาพเมื่อหรี่รูรับแสงลงมา 1 stop เท่านั้น ไม่ใช่ 2 stop อย่างที่เข้าใจกัน ซึ่งหลายคนอาจเถียงว่า ตามทฤษฎีมันต้อง 2 stop สิ ครับตามทฤษฎีที่เราเข้าใจ (เน้นนะครับที่เราเข้าใจ) มันต้อง 2 stop แต่จากการทดลองมันไม่ใช่ และก็ไม่ได้บอกว่ามันไม่ใช่ลอยๆ แต่มันดันไปเท่ากับพฤติกรรมของเลนส์ใดๆในกล้อง Film ที่ต่อกับ 2x Teleconvertor ด้วย ซึ่งน่าจะมีการค้นคว้าหรืออธิบายกรณีอย่างนี้อยู่แล้ว แต่เราไม่เคยหยิบยกเอามันมาพูดถึงกันเท่านั้นเอง

ใครทราบทฤษฎีตรงนี้ ช่วยอธิบายให้กระจ่างด้วยก็ดีครับ เพราะเหนือปัญญาความสามารถของผมตอนนี้จริงๆ แต่ผลการทดลองมันเป็นอย่างนี้ ดังนั้น ถ้าเราไม่สามารถใช้ทฤษฎีที่มีอยู่อธิบายมันได้ ก็แสดงว่า ทฤษฎีที่มีอยู่ไม่ถูกต้อง (หรือไม่ก็เราเข้าใจทฤษฎีที่มีอยู่ไม่ถูกต้อง) แน่ๆครับ เพราะตามหลักวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีใช้อธิบายผลการทดลอง หรือใช้ผลการทดลองมายืนยันทฤษฎี ถ้ามันขัดกัน ทฤษฎีนั้นก็ตกไปครับ

จั๊กก่า
24th March 2008, 00:07
ขอบคุณมากครับ

และแล้วสิ่งนี้ก็จับต้องได้
ยิ่งตัวรับภาพเล็กมากเท่าไร ที่ค่า f เท่ากัน
จะยิ่งได้ ระยะชัดลึกมากขึ้น อย่างกล้อง
คอมแพ็ค ชัดมันทั้งเฟรม

ผมคิดถูกแล้วที่เอา Olympus มาถ่าย Macro
ไม่ต้องบีบ f มากเท่าค่ายอื่นๆ

ขอบคุณอีกครั้งนึง:clap: :clap: :clap: :clap: :clap:

ปล. ยังงี้ Olympus จะมาโม้ว่ามี Zuiko 35-100 F2 ไม่ได้แล้ว
นะครับ เพราะความจริงมันคือ 70-200 F2.8 โอลี่จะทำ
35-200 F2.8 มาก็จะโดนโปรบ่นเรื่องละลายหลัง จริงๆแล้วถึง
ตอนนี้ โอลี่น่าจะออกเลนส์ มาโครมาหลายๆตัว ได้แล้ว
Zuiko 100 F2 macro, Zuiko 180 F2 macro เอากันให้ตายไป
ข้างนึงเสริมจุดเด่นของตัวเอง

จั๊กก่า
24th March 2008, 00:47
ก็ไม่เชิง 1 Stop ครับ มันเป็น Curve คนละตัวกัน

ผมไม่ทราบทฤษฏี DOF โดยละเอียด แต่ที่ผมทดสอบมา จะเห็นได้ชัดว่า ความชัดลึกของเลนส์ใดๆ กับเลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสเท่ากับครึ่งนึงของเลนส์ตัวนั้น นำมาต่อกับ 2x teleconvertor จะไม่เท่ากัน เช่นเลนส์ 100mm ที่ f2.8 จะมีความชัดลึกไม่เท่ากับเลนส์ 50mm + 2x teleconvertor ทั้งที่ f1.4 และ f 2.8 แต่จะใกล้เคียงกับที่ f 2.0 ซึ่งชัดลึกของ 4/3 ที่นำมาต่อกับเลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสใดๆ จะได้เท่ากับนำเลนส์นั้นไปต่อกับ 2x Teleconvertor แล้วนำมาถ่ายกับกล้อง Film อันนี้เห็นได้ชัดจากการทดลองครับ

ดังนั้น ค่า DOF ที่เราทราบกับค่าความชัดลึกที่สังเกตุได้ในระบบ 4/3 มันจึงขัดกันอยู่ ซึ่งผมไม่ทราบว่าที่มาของการนิยามว่า DOF คือค่าความชัดลึกนั้นมาอย่างไร มีข้อกำหนดเงื่อนไขอย่างไรบ้าง จึงไม่กล้าจะอธิบายตรงนี้ รอผู้รู้จริงๆมาอธิบายดีกว่า แต่ข้อสังเกตุที่ผมเห็นคือ ทางยาวโฟกัสของเลนส์แท้ๆกับทางยาวโฟกัสของเลนส์ที่ได้จาก 2x Teleconvertor ให้ความชัดลึกได้ไม่เหมือนกัน ถ้ามีวิธีอธิบายถึงพฤติกรรมนี้ได้ ก็จะสามารถอธิบายความชัดลึกของ 4/3 ได้ด้วยครับ และที่ผมสังเกตุเห็นอีกอย่างนึงคือว่า ความชัดลึกที่ได้นั้น จะมี Curve ไม่ตรงกันซะทีเดียว แต่ภาพที่ได้จะใกล้เคียงภาพเมื่อหรี่รูรับแสงลงมา 1 stop เท่านั้น ไม่ใช่ 2 stop อย่างที่เข้าใจกัน ซึ่งหลายคนอาจเถียงว่า ตามทฤษฎีมันต้อง 2 stop สิ ครับตามทฤษฎีที่เราเข้าใจ (เน้นนะครับที่เราเข้าใจ) มันต้อง 2 stop แต่จากการทดลองมันไม่ใช่ และก็ไม่ได้บอกว่ามันไม่ใช่ลอยๆ แต่มันดันไปเท่ากับพฤติกรรมของเลนส์ใดๆในกล้อง Film ที่ต่อกับ 2x Teleconvertor ด้วย ซึ่งน่าจะมีการค้นคว้าหรืออธิบายกรณีอย่างนี้อยู่แล้ว แต่เราไม่เคยหยิบยกเอามันมาพูดถึงกันเท่านั้นเอง

ใครทราบทฤษฎีตรงนี้ ช่วยอธิบายให้กระจ่างด้วยก็ดีครับ เพราะเหนือปัญญาความสามารถของผมตอนนี้จริงๆ แต่ผลการทดลองมันเป็นอย่างนี้ ดังนั้น ถ้าเราไม่สามารถใช้ทฤษฎีที่มีอยู่อธิบายมันได้ ก็แสดงว่า ทฤษฎีที่มีอยู่ไม่ถูกต้อง (หรือไม่ก็เราเข้าใจทฤษฎีที่มีอยู่ไม่ถูกต้อง) แน่ๆครับ เพราะตามหลักวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีใช้อธิบายผลการทดลอง หรือใช้ผลการทดลองมายืนยันทฤษฎี ถ้ามันขัดกัน ทฤษฎีนั้นก็ตกไปครับ

ผมคิดอย่างนี้ครับ คุณ Omer
เราต้องแยกประเด็นเรื่อง การครอปภาพ กับเรื่องการเสียแสง ออก
จากกันก่อน
Olympus DSLR มีการ ครอป ภาพสองเท่า คือ มีการขยายภาพ
สองเท่า ตรงนี้เหมือน teleconverter 2x จริงไหมครับ ดังนั้น
perspective และลักษณะของภาพที่ได้จึงเหมือนกันทุกประการ
ที่ค่ารับแสงเดียวกัน หลักการเรื่องเสียแสงใน teleconverter
ไม่ใช่การเอา focal length ใหม่ ไปคำนวณกับรูรับแสงเดิมนะครับ
แสงที่เสียไปนั้นเกิดจากความเข้มของแสงที่หายไปจากอัตราการ
ขยาย ค่ารูรับแสงใหม่หลังจากใส่ teleconverter เป็นเพียงตัวเลข
ที่เอาไว้เทียบเคียงว่ามันเสียความเข้มแสงไปเท่าใด

ส่วนเรื่อง เลนส์ทางยาวโฟกัสสองเท่า ในกล้องฟิล์ม อันนั้นมันเลนส์
คนละตัวกันไงล่ะครับ เลนส์ทางยาวโฟกัสแตกต่างกัน ก็มีค่า DOF
ที่แตกต่างกัน แล้วกรณีนี้เรายังไม่ได้ถ่ายให้ "ขนาดของ subject
เท่ากัน" แต่เป็นการ ครอปเอามาให้เท่ากัน

Omer
24th March 2008, 07:49
^
^
น่าจะใช่อย่างนั้นครับ แต่สิ่งที่ผมสงสัยมาตลอดคือ เค้านิยามอย่างไรว่า จุดนี้ถือว่าชัด จุดนี้ถือว่าเบลอ เพราะจริงๆมันจะไล่เบลอออกไปที่ละนิด มันไม่ได้เป็นขั้นบันไดให้เห็นกันชัดๆ แถมการไล่เบลอออกไปของเลนส์แต่ละทางยาวโฟกัสก็ยังไม่เท่ากันอีกด้วย อันนี้งงครับ ผมเลยหลีกเลี่ยงมาเป็นว่าเบลอขนาดไหนเท่ากับอะไร และจริงๆเราก็ต้องการรู้ตรงนี้มากกว่า จะได้เทียบกับความรู้เดิมได้ง่ายๆ และเข้าใจง่ายกว่าเบลอที่ตรงไหนด้วยครับ ผมว่าถ้าเข้าใจนิยามของการเบลอนี่ชัดเจน ปัญหาเรื่องนี้น่าจะจบลงได้ครับ ก็จะได้คำตอบที่ชัดเจนว่า "ถ้าเอาเลนส์ตัวนี้มาใส่มือหมุน 4/3 ตั้งรูรับแสงขนาดนี้ จะได้ภาพเหมือนเลนส์ทางยาวโฟกัสสองเท่า และตั้งรูรับแสงที่ตรงไหน" ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการ แต่รับรองว่า ไม่ใช่ลดลงไป 2 Stop อย่างที่เข้าใจกันแน่ๆครับ เพราะการทดลองมันฟ้องอยู่ว่าไม่ใช่ อาจต้องเอา Curve ของทั้งสองกรณีมาพิจารณาก็ได้ ผมว่าค่าจริงไม่น่าจะเป็นเชิงเส้นแน่ๆ แต่ถ้าช่วงที่เราใช้งานกันมากๆ น่าจะประมาณที่ 1 Stop ครับ (อนุโลมเพื่อให้คิดได้ง่ายๆครับ)

ส่วนเรื่องเลนส์ f2.0 นี่ผมก็ว่า Oly ยังคงโฆษณาต่อไปแหล่ะครับ เพราะมันสว่างกว่า ถึงแม้จะมีระยะชัดลึกเท่ากันก็เถอะ ทำให้ได้ความเร็วชัตเตอร์ที่สูงกว่า ก็ยังเป็นข้อดีกว่าอยู่ดี อีกอย่าง ตากล้องหลายคนก็ไม่ได้ต้องการชัดตื้นสุดๆขนาดนั้น แต่ถ้าต้องการ Oly ก็บอกว่า "ก็นี่ไง เท่ากับ 70-200mm f2.8 ของกล้องฟิล์มไง ยังไม่พออีกหรอ เห็นเมื่อก่อนก็ใช้ได้ ไม่เห็นบ่นกัน" (จากประสพการณ์ที่ผ่านมา ก็น่าจะออกมาในรูปแบบนั้น) จนกว่าค่ายอื่นจะออกเลนส์ f2.0 ออกมามั่งแหล่ะครับ ถึงจะเลิกโฆษณาตรงนี้

น้ำ
24th March 2008, 19:07
ขอบคุณมากครับ อ่านแล้วเกือบจะเข้าใจ แหะ ๆ

ผมสรุปเอาเองตามความเข้าใจที่อ่านมา เรื่อง DOF ว่า 4/3 มันทำได้ใกล้เคียงกับ FF พอสมควรเลยใช่ไหมครับ แล้วอย่างนี้จะถือว่าดีกว่า APS-C ด้วยหรือเปล่าครับเนี่ย

คุณปาปา
24th March 2008, 21:25
โห ... คุยกันข้ามปี! :-)

domeneo
25th March 2008, 00:10
ขอโทษที่ขุดเอามาคุย แต่สงสัยจริงๆ
และก็สงสัยอีกละ ว่า dof ของ 4/3 กับ aps-c ต่างกันแค่ไหน


สังเกตุจากภาพ 4/3 กับ 35mm ที่ dof เท่ากัน แต่ฉากหลังของ35mm จะเบลอกว่าเพราะทางยาวโฟกัสของเลนส์ดึงฉากได้ดีกว่าใช่มั้ยครับ

Omer
25th March 2008, 21:43
ขอโทษที่ขุดเอามาคุย แต่สงสัยจริงๆ
และก็สงสัยอีกละ ว่า dof ของ 4/3 กับ aps-c ต่างกันแค่ไหน

ดีแล้วแหล่ะครับ ผมก็รู้สึกว่ามันยังคาใจของใครหลายๆคนอยู่ และก็ตอนนั้น ยังไม่มีการอธิบายทฤษฎีที่ชัดเจน ผมเลยมองว่าเหมือนมันจะยังไม่จบสังเกตุจากภาพ 4/3 กับ 35mm ที่ dof เท่ากัน แต่ฉากหลังของ35mm จะเบลอกว่าเพราะทางยาวโฟกัสของเลนส์ดึงฉากได้ดีกว่าใช่มั้ยครับ
อาจเป็นไปได้ครับ เพราะผมสังเกตว่า ถึงแม้ว่าถ้าเราหรี่รูรับแสงของกล้องฟิล์มให้เล็กลงมา 1 stop เพื่อจะได้มีความชัดลึกใกล้เคียงกัน แต่ภาพที่ได้ก็ไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะครับ การไล่ Curve ของความชัดลึกจะต่างกันด้วย คือ เหมือน 4/3 จะมีความชันของ Curve ที่น้อยกว่าครับ แต่จะสวยไม่สวย ดันนี้แล้วแต่คนชอบครับ...ผมสรุปเอาเองตามความเข้าใจที่อ่านมา เรื่อง DOF ว่า 4/3 มันทำได้ใกล้เคียงกับ FF พอสมควรเลยใช่ไหมครับ แล้วอย่างนี้จะถือว่าดีกว่า APS-C ด้วยหรือเปล่าครับเนี่ย
ก็ไม่เชิงเป็นอย่างนั้นหรอกครับ เพียงแต่เราสามารถหาได้คร่าวๆว่า ถ้าต้องการหลังเบลอขนาดนี้ในกล้องฟิล์ม เราต้องใช้เลนส์ทางยาวโฟกัสเท่าไหร่ เปิดรูรับแสงที่ตรงไหน เรื่องทางยาวโฟกัสเท่าไหร่นี่ทุกคนที่ใช้ 4/3 น่าจะรู้อยู่แล้ว แต่เรื่องรูรับแสงนี้สิ ยังถกเถียงกันอยู่ครับ

ส่วนเรื่องจะดีกว่า APS-C รึเปล่า อันนี้ผมไม่เคยเปรียบเทียบกันเลยไม่ทราบครับ แต่ถ้าทำก็คงออกมาในรูปแบบเดียวกันคือ จำนวน F-stop ของรูรับแสงที่จะทำให้ได้ภาพที่มีความชัดลึกใกล้เคียงกับกล้องฟิล์ม ก็คงบอกไม่ได้ว่าใครดีกว่า แต่เป็นข้อมูลที่เจ้าของกล้องควรทราบไว้เท่านั้นครับ

Omer
25th March 2008, 21:48
โห ... คุยกันข้ามปี! :-)
ผมก็พึ่งสังเกตเห็นนะครับว่า มันครบรอบ 1 ปีของบทความนี้แล้วนะเนี่ย

zome
25th March 2008, 22:38
เป็นกระทู้ที่น่าสนใจ(แม้ผมจะอ่านรู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่ง)อยากให้แขวนไว้ข้างบนใครผ่านไปผ่านมาจะได้ค้นง่ายๆ :D

Adequacy
9th June 2008, 10:12
ย้ายค่ายๆ เห็นด้วยครับOlyทำได้ถูกใจผมมากครับ
(ถ่ายมา หูชัด ตาเบลอ) อธิบายได้ดีครับ
ไม่จำเป็นต้องพื้นที่เบลอมากไป สรุปว่าย้ายค่ายครับท่าน

ความต้องการส่วนตัว ที่ต้องการจริงๆ ถ่ายในที่มืดรูรับแสงกว้างๆ คงไว้ซึ่งพื้นที่ชัดๆไว้มากเท่าที่จะทำได้ (ใครชอบแบบไหนก็เลือกเอาตามใจครับ พี่น้อง)

002
6th November 2008, 22:17
ขอบคุณมากครับ สำหรับการทดสอบ เห็นแล้วอยากใช้แต่กล้องฟิลม์

daydreams
9th June 2009, 23:47
ลงนามเก็บความรู้ครับ ^ ^

jozz
6th October 2009, 10:58
ขอบคุณสำหรับบทความดีๆครับ

สำหรับผมคงต้องอ่านหลายรอบหน่อย เพราะเพิ่งเล่นกล้อง ยังไม่เข้าใจหลายจุด อิอิ

Phoenixนิลมังกร
13th October 2009, 11:28
อ่านแล้ว เข้าใจมั่ง งงมั่ง...

แต่สรุปว่า... ผมพึงพอใจมาก กับ กล้อง , เลนส์ และ สิ่งที่ได้จาก Olympus ครับ อิๆ

rollplay
20th November 2009, 23:37
น่าสนใจ

bionic_eye
4th December 2009, 11:07
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ

tera
11th December 2009, 12:23
ผมเพิ่งได้เข้าห้อง เลนส์มือหมุนครั้งแรก เพราะได้ link มาจากกระทู้นี้ครับ

http://www.thaidphoto.com/forums/showthread.php?t=153959

ผมว่าการทดลองนี้ดูสนุกและละเอียดดีมากๆ ชอบครับ (Y)

แต่ว่าทำไมผลการทดลองออกมาไม่ตรงตามทฤษฎี น่าจะเป็นเพราะ " LEN " ครับ

ไม่ใช่ Len ระบบ 4/3

เปรียบให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเหมือนนำ Len กล้อง medium format มาทดสอบระหว่าง BODY medium format และ Body 35mm fullframe ( สมมุติว่ามี adaptor ) นั่นเอง ก็จะได้ DOF ของ medium format เหมือนเดิม
เพียงแต่ภาพที่ได้จาก Body 35mm เป็นการขยายดูเฉพาะพื้นที่ที่รับภาพมาได้เท่านั้นเอง คล้าย teleconverter ที่ขยายดูเฉพาะส่วนที่รับภาพมาขยายเหมือนกัน


ถ้าต้องการเปรียบเทียบความแตกต่าง DOF ระหว่าง format ต่างๆจริงๆ ( 35mm fullframe, 4/3 , medium format หรือ aps-c )
ผมว่าต้องใช้ทั้ง Len และ Body ที่ออกแบบสำหรับ format นั้นๆด้วยครับ

หรือไม่แน่ว่าหากทดลองใช้ Body 4/3 + Len 4/3 กับ Body 35mm fullframe + Len สำหรับ 35mm fullframe อาจได้ผลพาปวดหัวขึ้นไปอีก :crazy:


ด้วยความเคารพครับ

angelo
30th January 2010, 11:14
คุณ omer ครับ ความหนาของ adapter มีผลให้การทดลองผิดเพี้ยนจากทฤษฎีมั้ยครับ

Mark2Market
28th July 2010, 16:07
ขอบคุณมากครับ

Omer
13th May 2014, 18:40
พึ่งเข้ามาเห็นครับ ไม่รู้คนถามยังจะรอคำตอบอยู๋รึเปล่า แต่ตอบซะหน่อยก็ดี...
เปรียบให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเหมือนนำ Len กล้อง medium format มาทดสอบระหว่าง BODY medium format และ Body 35mm fullframe ( สมมุติว่ามี adaptor ) นั่นเอง ก็จะได้ DOF ของ medium format เหมือนเดิม
เพียงแต่ภาพที่ได้จาก Body 35mm เป็นการขยายดูเฉพาะพื้นที่ที่รับภาพมาได้เท่านั้นเอง คล้าย teleconverter ที่ขยายดูเฉพาะส่วนที่รับภาพมาขยายเหมือนกัน
ถ้าต้องการเปรียบเทียบความแตกต่าง DOF ระหว่าง format ต่างๆจริงๆ ( 35mm fullframe, 4/3 , medium format หรือ aps-c )
ผมว่าต้องใช้ทั้ง Len และ Body ที่ออกแบบสำหรับ format นั้นๆด้วยครับ
...


เลนส์ก็คือเลนส์ครับ ไม่ว่าจะใช้กับ Format ใด Scale ชัดลึกที่บนเลนส์ก็ไม่ต่างกัน ถ้าเป็นเลนส์ที่ทางยาวโฟกัสเท่ากัน และรูรับแสงเท่ากันด้วย แต่เลนส์ของกล้องที่มี Format ใหญ่กว่า จะมี Image circle ที่ใหญ่กว่า ครอบคลุมขนาดของ Format นั้นๆได้เท่านั้นเองครับ อันนี้ทดสอบได้ ลองเอาเลนส์ของกล้อง FF35mm กับเลนส์ของกล้อง APS-C หรือ m43 หรือแม้แต่ C-mount มาต่อกับ m43 เปิดรูรับแสงเท่าๆกัน ลองดูภาพได้เลยครับว่า เหมือนกันทุกประการ อาจแตกต่างกันนิดหน่อย เนื่องจากเลนส์ที่ทำมา ไม่มีตัวไหนที่มีทางยาวโฟกัสตรงตามที่บอกไว้ อย่างบอกไว้ที่ 50mm จริงๆอาจจะ 49.5mm หรือ 51mm ก็ได้ อันนี้เค้าถือว่าอนุโลมครับ


คุณ omer ครับ ความหนาของ adapter มีผลให้การทดลองผิดเพี้ยนจากทฤษฎีมั้ยครับ

ไม่มีผลครับ เพราะเวลาการโฟกัส มันคือการเลื่อนเลนส์ให้ระยะห่างจาก Sensor มันมากขึ้นหรือน้อยลง เพื่อทำการโฟกัสครับ ถ้าระยะของ Adapter ผิดเพี้ยนไป มันจะถูกชดเชยด้วย ระยะหมุนโฟกัสที่มากขึ้นหรือน้อยลงแล้วแต่กรณี ถ้ามันเข้าโฟกัส ไม่ว่า Adapter จะมีระยะห่างผิดพลาดอย่างไร ระยะจากเลนส์ชิ้นท้ายสุดถึงระนาบ Sensor จะเท่ากันเสมอครับ (ที่ระยะวัตถุเท่ากัน บนเลนส์ตัวเดียวกัน แต่เปลี่ยน Adapter) ไม่งั้นมันจะไม่โฟกัสครับ