PDA

View Full Version : เนื้อเพลงสดุดีมหาราชา และเพลงสรรเสริญพระบารมีElectron
4th December 2006, 08:25
ซ้อมร้องให้แม่นก่อนถึงวันครับ จะได้ไม่ต้องก้มดูเนื้อ และร้องอย่างเต็มเสียง เต็มความภาคภูมิใจ
เพื่อสดุดีมหาราชา ของพวกเราชาวไทยครับ :bucha:

สำหรับท่านที่ไม่ได้ไปร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ สถานที่ที่ทางราชการจัดใว้ ในเวลา ๑๙.๑๙ น. ของวันที่ ๕ ธันวาคม
ก็สามารถ ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรได้ ณ ที่สำนักงาน ที่บ้าน หรือหมู่บ้านของท่าน โดยฟังสัญญาณ จากวิทยุ และโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจครับเพลงสดุดีมหาราชา
คำร้อง : นายชาลี อินทรวิจิตร นายสุรัฐ พุกกะเวส
ทำนอง : นายสมาน กาญจนะผลิน

ขอเดชะองค์พระประมุขภูมิพล มิ่งขวัญ ปวงชนประชาชาติไทย
มหาราช ขัตติย ภูวไนย ดุจร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชา
ขอเดชะองค์สมเด็จพระราชินี คู่บุญ บารมีจักรีเกริกฟ้า
องค์สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้าขอสดุดี
อ่าองค์พระสยมบรมราชันขวัญหล้า เปล่งบุญญาสมสง่าบารมี
ผองข้าพระพุทธเจ้า น้อมเกล้าขออัญชุลี สดุดีมหาราชา สดุดีมหาราชินี

เพลงสดุดีมหาราชา เป็นเพลงที่เกิดจากการประพันธ์ทำนองและคำร้องร่วมกันโดย
ชาลี อินทรวิจิตร, สมาน กาญจนผลิน และสุรัสน์ พุกกะเวส เพื่อประกอบภาพยนตร์เรื่อง "ลมหนาว" ของ ชรินทร์ นันทนาคร
นำแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ และอรัญญา นามวงศ์ เมื่อ พ.ศ. 2509

Electron
4th December 2006, 08:32
เพลงสรรเสริญพระบารมี

คำร้อง : สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
ทำนอง : พระเจนดุริยางวงค์ (ปิติ วาทยะกร)

ข้าวรพุทธเจ้า เอามโนและศิระกราน
นบพระภูมิบาลบุญดิเรก เอกบรมจักริน
พระสยามินทร์พระยศยิ่งยง เย็นศิระเพราะพระบริบาล
ผลพระคุณ ธ รักษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์
ขอบันดาล ธ ประสงค์ใด จงสฤษดิ์ดัง
หวังวรหฤทัย ดุจถวายชัย ชโย

เพลงสรรเสริญพระบารมี มีเค้าโครงว่า ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้มีเพลงที่มีลักษณะคล้ายเพลงสรรเสริญพระบารมี อยู่ก่อนแล้ว
จนในกระทั้ง สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะที่พระองค์ทรงเสด็จประพาสเกาะชวาในปี พ.ศ. 2414
ขณะที่ทรงประทับอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นั้น เหล่าทหารอังกฤษใด้ใช้เพลง God Save the Queen ในการรับเสด็จ
ต่อมา เมื่อทรงเสด็จไปยังเมืองปัตตาเวีย ชาวฮอลันดาที่ตั้งอาณานิคมที่นั้น ได้ถามถึงเพลงประจำชาติของไทย
เพื่อจะได้นำไปบรรเลงรับเสด็จ กระนั้น จึงมีพระราชดำริแก่ครูดนตรีไทย ให้แต่งเพลงแตรวงรับเสด็จ
ขณะนั้น ครูดนตรีไทย ได้เสนอเพลงสรรเสริญพระบารมี ซึ่งมีการประพันธ์ไว้ในสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
และทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระยาศรีสุนทรโวหาร แต่งคำร้องเพื่อประกอบทำนองเพลงเป็นโคลง
และให้ ปโยตร์ สซูโรฟสกี้ แต่งทำนองเพลงตามเพลง God Save the Queen ซึ่งโปรดมาก ครั้นที่ฟังที่สิงคโปร์
และยังได้ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ นิพนธ์หลายเนื้อร้องเพื่อขับร้องในกลุ่มต่าง ๆ กัน

ต่อมา เมื่อถึงสมัยของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงได้นำเพลงสรรเสริญพระบารมี มาพระราชนิพนธ์คำร้องขึ้นใหม่
โดยทรงรักษาคำร้องเอาไว้ มีบทร้องขึ้นต้นว่าเช่นเดิม แต่เปลี่ยนคำว่า ฉะนี้ ให้เป็น ไชโย และประกาศใช้ ในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2456 และใช้กันจนถึงปัจจุบัน

Electron
4th December 2006, 08:43
อีกเพลงที่จะต้องได้ร้อง และได้ยินหลายๆรอบครับ

เพลงภูมิแผ่นดินนวมินทร์มหาราชา

คำร้อง : นายชาลี อินทรวิจิตร นายอาจินต์ ปัญจพรรค์ โทณะวณิก นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ
ทำนอง : นายสง่า อารัมภีร นายนคร ถนอมทรัพย์ นายแมนรัตน์ ศรีกรานนท์ นายประสิทธิ์ พยอมยงค์

บุญของแผ่นดินไทย พ่อหลวงบันดาลให้ ที่ในยุงฉางมีข้าว
น้ำรินดินดีใครเล่า ทุกข์ใดเหินไปบรรเทาด้วยพระบาท เกือบศตวรรษ ธ นำไทย ทั้งชาติพ้นภัย
แผ่นดิน ถิ่นเมืองทอง ผ่านพ้นโพยภัยเนืองนอง ธ ทรงคุ้มครองไทยไว้
ธ เป็นพลังแผ่นดิน สมานพลังชีวินของชนชาวไทย อุ่นใจไพร่ฟ้า พระบุญญาเกริกไกรภูมิพลมหาราชา
อ้าองค์สุริย์ศรีมีธรรมส่อง ปกครองอย่างทรงพระเมตตา
ดุจบิดรเหล่าประชาทุกข์ร้อนใดใดกรายมา โอ้ฟ้าเป็นดั่งฝนดับไฟ
ภูมิใจไทยร่วมร้อยหัวใจร่วมใฝ่ร่วมหวัง ภูมิพลังแผ่นดินถินนี้ยิ่งใหญ่
ภูมิประวัติ ประชาชาติภูมิไผท ภาคภูมิประชาชัยภูมิพลังแผ่นดิน
เทิดไท้นบน้อมเทิดทูน ธ เหนือ เกล้า สราญนานเนาหทัยสุขล้ำสมจินต์
เพริศแพร้วพิพัฒน์เภทภัยพ่ายแพ้สิ้น นวมินทร์มหาราชา ภูมิพล


ที่มาทั้งสามเพลง : http://th.wikipedia.org และ http://www.prd.go.th

Electron
4th December 2006, 09:18
ดาวน์โหลดเพลงสดุดีมหาราชาได้ที่ : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/6/66/SadudeeMahaRaja.ogg

ดาวโหลดเพลงสรรเสริญพระบารมีได้ที่ : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/0/05/RoyalAnthem.ogg

softopera
6th December 2006, 17:28
ขอบคุณครับผม

sansanook
10th August 2007, 20:16
น่าปลื้มใจแทนคนไทยน่ะครับ ที่มี พ่อหลวง แม่หลวง เช่นนี้ (เห็นด้วยขอเสียงหน่อย)

push
10th August 2007, 21:24
:thumbup: ขอบคุณครับ

NiKong
10th August 2007, 21:41
ขุดขึ้นมาซะอย่างนั้นเลย :dry:

ผมรักในหลวง
26th October 2007, 09:06
เป็นที่ประทับมาก คับ จาก ...............

Electron
26th October 2007, 09:08
ปีนี้ ทุกท่านต้องร้องเพลงนี้ได้อีกเพลงครับ

"เพลงพ่อของแผ่นดิน"


เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ร่วมกับสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และศาลาเฉลิมกรุง
ได้จัดทำเพลงเฉลิมพระเกียรติ พ่อแห่งแผ่นดิน เพื่อให้ชาวไทยทั่วโลกใช้เป็นสื่อสัญลักษณ์ในการแสดงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราช
โดยมีนักร้องร่วมขับร้องเพลงนี้ทั้งหมด 81 ท่าน ซึ่งเป็นจำนวนมากที่สุดเท่าที่มีการจัดทำเพลงเฉลิมพระเกียรติ

รายนามผู้ประพันธ์เพลง

คำร้อง
* ชาลี อินทรวิจิตร
* อาจินต์ ปัญจพรรค์
* สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์
* สุรพล โทณะวณิก

ทำนองและเรียบเรียงเสียงประสาน
* เรืออากาศตรี ศ.พิเศษ ดร.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์
* วิรัช อยู่ถาวร
* พิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์
* จิรวุฒิ กาญจนะผลิน


เนื้อเพลง

หญิง=อัครศิลปิน กรองศาสตร์ กรองศิลป์ การดนตรี ร้อยกรอง บทกวี ซึ้งกมล
ตราบฟากฟ้า ครึ้มฝน ต้นไม้ทุกต้น พลอยยินดี รู้รักสามัคคี เพื่อพ่อแห่งไทย

ชาย=เหล่าประชา คารวะ สดุดี แผ่นดินนี้มีสุข ด้วยองค์พระทรงชัย
บรรดา ชาติชน ชื่นชม สมใจ ถวายบังคม เทิดไท้ ภูมิพลมหาราชา

หญิง=ภักดีถวาย ดวงใจ ของไทยทั้งชาติ มหาราช ปราดเปรื่อง เรื่องของกีฬา

ชาย=ล้ำเลิศสื่อสาร พลังงานแทนแก้ปัญหา
ฝนหลวง ฟ้าห่วงชาวนา ชาติไทย นับว่าโชคดี

ชาย/หญิง=ทรงนำเศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงชีวา เป็นปรัชญา เกริกฟ้า ก้องปฐพี
ไทยทั้งผอง ภูมิใจ ไทยเป็นไทยจนวันนี้ เพราะองค์ภูมิพลที่ คุ้มครองไทย

ดาวน์โหลด : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/2/28/%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99.ogg

ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99

jo1331
9th August 2013, 00:44
เพลงสดุดีมหาราชา ร้องใหม่
http://www.youtube.com/watch?v=b6Mq68Od5Mk

Unregistered
21st October 2016, 12:07
เพลงสดุดีมหาราชา ร้องใหม่
http://www.youtube.com/watch?v=b6Mq68Od5Mk

** .. รวมพลัง เพื่อ "พ่อหลวง" ร้องเพลง"สรรเสริญพระบารมี" ให้ก้องโลก ถวาย "ในหลวง ร.9" เสาร์นี้ 22ตค.59 มีคิวซ้อมตอน 10.00 น. **