PDA

View Full Version : ด่วน! ThaiDphoto.com เปิดรับผู้ร่วมทีมสร้าง Content การถ่ายภาพและท่องเที่ยว 1 ตำแหน่งthaidphoto
7th March 2015, 12:31
1698603669​
(http://thaidphoto.com/)

ThaiDphoto.com (http://thaidphoto.com/) กำลังขยายงานการผลิต Content เกี่ยวกับการถ่ายภาพและท่องเที่ยว
เพื่อขยายงานในส่วน Website, Facebook, Google Plus และ Youtube
ต้องการรับสมัครผู้ร่วมงานในตำแหน่ง Content Creator 1 ตำแหน่ง

โดยมีคุณสมบัติดังนี้
สามารถถ่ายภาพได้ มีกล้องถ่ายภาพเป็นของตัวเอง
สามารถสร้างสรรค์งานเขียนบทความถ่ายภาพได้
สามารถเป็นผู้บรรยายรายการถ่ายภาพทาง Youtube ได้
สามารถถอดบทความถ่ายภาพภาษาอังกฤษได้
สามารถทำงานดึก และทำงานในวันหยุดได้
สามารถออกทำงานต่างจังหวัดได้
ตั้งใจเรียนรู้งานโดยเฉพาะงานใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำ
เงินเดือนขึ้นกับความสามารถในการทำงาน
ไม่จำกัดเพศ อายุ และวุฒิการศึกษาผู้สนใจสามารถส่งข้อมูลแนะนำตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน เงินเดือนที่ต้องการ

และตัวอย่างผลงานถ่ายภาพได้ที่ E-mail : contact@thaidphoto.com