PDA

View Full Version : มาฟังคุณจิรศักดิ์ ทองหยวก ช่างภาพแห่งหนังสือ ROOM เรื่องกล้องรูเข็มvirtualchuta
5th February 2015, 18:09
ฟรี!!!

เชิญฟังคุณจิรศักดิ์ ทองหยวก ช่างภาพแห่งหนังสือ ROOM มาเล่าเรื่องราวและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการถ่ายภาพด้วยกล้องรูเข็ม

วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 10:00 น

ที่ FabCafe Bangkok ซอยอารีย์ 1

นอกจากนั้นยังมีการจัด workshop การผลิตกล้องรูเข็มโดยเครื่อง 3D Printer และ เครื่อง Laser Cutter ด้วยนะครับ ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม workshop 3,000 บาทครับ

รายละเอียดติดตามได้ที่ https://www.facebook.com/events/1444015605888413/