PDA

View Full Version : Lenstag เว็ป ตามหากล้องและเลนส์ที่หาย (หรือถูกขโมยไป)CasDestruction
29th July 2013, 12:09
เป็น เว็ปใหม่ ที่ถูกก่อตั้งขึ้น โดย วิศวกร ของ กูเกิ้ล "Trevor Sehrer"

ลงทะเบียนฟรี ไว้ตามหากล้องและเลนส์ที่หายไป

ขอไม่ลงรายละเอียดแล้วกันว่าพวกเขาทำยังไง

เอาเป็นว่าใครที่ หวง กล้อง สุดที่รักและเลนส์สุดที่รัก จะถูกขโมยไป สำหรับกล้อง DSLR เว็ปนี้อาจจะเป็นทางออกของท่าน
ที่อาจจะไปซื้อคืนจากคนที่เอาของท่านไปปล่อยขาย หรือว่าไปจับหัวขโมย :blink::knock: ( ปล่อยให้เขาเอาไปเถิด ยังไงวันหนึ่งเขาก็ต้องมาใช้คืนอยู่ดีไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง จริงม๊ะ )

ข่าวจาก

ในหน้าข่าวมีเรื่อง อื่นด้วยๆ เช่น กล้อง 100 Mega-pixel ผลึกแก้วที่สามารถเก็บข้อมูลได้ 300 กว่า TB SD ที่วิ่ง 240 MB/s
http://froknowsphoto.com/photo-news-7-22-13/

รูปข่าว
1698360397

รูปเว็ป https://www.lenstag.com/
1698360398

Paul Mo
11th January 2014, 17:14
Thanks - I'll take a look at this.