PDA

View Full Version : ทดสอบ เลนส์ DRUTch
2nd January 2006, 23:20
จริงๆน่าจะทำตั้งนานแล้ว แต่ไม่ยักกะทำให้สิ้นข้อสงสัย

วิธีการ


นำกล้องมาตั้งบนขาตั้ง ห่างจาก วัตถุประมาณ 3 เมตร
ใส่เลนส์ที่ต้องการทดสอบ Focus ที่วัตถุ พร้อมเปิด PopUp Flash
ถ่ายภาพโดยใช้วัดแสงวัดแสงตกกระทบที่วัตถุ
ปรับเป็น Manual Focus แล้วปรับให้ระยะสั้นหรือยาวกว่าจริง
ถ่ายภาพโดยใช้วัดแสงวัดแสงตกกระทบที่วัตถุ
ทดสอบหลายๆครั้งเพื่อดูความคงที่


ถ้า Focus ด้วยมือแล้วปรับระยะสั้นหรือยาวกว่าจริงแล้ววัดแสงแล้วไม่เท่ากับที่ Focus จริงได้ แปรว่า เลนส์ตัวนั้นเป็นเลนส์ D(istance) ครับ

แต่ถ้าได้เท่ากันทุกๆครั้ง คือเป็นเลนส์ Non D ครับ

วันนี้ทดสอบ กับ 50mm 1.4 D และ 50mm 1.8 ไม่มี D ได้ผลลัพย์ ถูกต้องและเที่ยงตรงทุกครั้ง เพื่อพิสูจน์ข้อสัญนิฐานว่าหลักการถูกต้อง

ถัดมาผมทดสอบกับ 24-120 D AFs VR ก็ได้ผลตรงตามที่ต้องการทุกครั้ง

สุดท้าย มาทดสอบกับเลนส์เจ้าปัญหาของผม Sigma 15-30 ผลคือ ค่าที่ได้จากวัดแสงแปรปรวนเอามากๆครับเดี๋ยวตรงเดี๋ยวไม่ตรง สรุปว่าน่าจะเป็นที่ CPU ของ เลนส์รายงานผลไปยังกล้องได้บ้างไม่ได้บ้างเกี่ยวกับค่า D