PDA

View Full Version : Serengeti The Great migration : Tanzania :skv46
9th June 2011, 21:20
ย้อนหลังกลับไป 2 ปี เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้ไปเที่ยว Kenya ประเทศที่ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่า

อยากไป นับเป็นครั้งแรกเช่นกันที่ได้ไปสัมผัสชีวิตสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิด ซึ่งเคยชมแต่ในทีวีเท่านั้น และ

ได้ถ่ายภาพสัตว์ป่ารวมทั้งนกหลายๆชนิด

1.ถ่ายระหว่างทางไปยัง Maasai Mara Game Reserve ที่ Kenya : ระหว่างทางไปห้องน้ำ:

EOS 5D MK II + Ef 70-200mm F2.8 L IS USM : Date Aug 11,2009.

skv46
9th June 2011, 21:33
ภายหลังกลับจาก Kenya แล้ว พวกเราบางคนก็คิดกันเล่นๆว่า น่าจะกลับไปเที่ยวอีกสักครั้ง เนื่องจาก

ยังไม่จุใจ และไม่มีประสพการณ์ในการถ่ายภาพ รวมทั้งสถานที่ที่ไปไม่ได้อยู่ใน Park ทำให้ไม่ได้ภาพ

อย่างที่อยากได้ พวกเราเลยตกลงว่าน่าจะพักซะ 1 ปี แล้วค่อยว่ากันใหม่

มาปีนี้ก็ได้ข้อสรุปว่า พวกเราจะไปที่ Serengeti National Park ประเทศ Tanzania :

2. Map of Tanzania :

skv46
9th June 2011, 21:59
จุดมุ่งหมายในการโพสครั้งนี้ ไม่ได้เพื่อการค้าหรือใดๆทั้งสิ้น เพียงแค่ต้องการแชร์ประสพการณ์ร่วม

กันเท่านั้น และเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ต้องการไปเที่ยวในอนาคต พวกเราทั้งคณะเป็นเพียงนักถ่าย

ภาพสมัครเล่นเท่านั้น หากได้ภาพดีๆจะนำมาเล่าสู่กันฟังต่อไป

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพื้นที่ Thai D ที่เอื้อเฟื้อสถานที่เช่นเคย ในการนำเสนอครั้งนี้ จะพยายามสรุป

แหล่งที่สำคัญๆ ตามที่ได้ศึกษามาและวางแผนไป หากท่านใด มีข้อมูลเพิ่มเติม ยินดีอย่างยิ่งครับ

Serengeti ECosystem :

Serengeti Ecosystem มีพื้นที่ทั้งหมดราวๆ 10,395 ตารางไมล์

และ Serengeti National Park เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ Serengeti Ecosystem เท่านั้น

โดยมีพื้นที่ทั้งหมดรวม 5,700 ตารางไมล์

3. Map of Serengeti Ecosystem : Tanzania : จำนวนสัตว์ป่าแต่ละชนิด

LARGE AND MEDIUM SIZE ANIMALS IN THE SERENGETI ECOSYSTEM:

Herbivores:

Wildebeest : 1,686,079

Zebra :257,387

Thomson's Gazelle : 440,845

Grant's Gazelle : 31,276

Eland : 13,813

Impala : 109,677

Topi : 77,966

Buffalo : 67,339

Hartbeest : 22.771

Giraffe : 12,450

Warthog: 5,624

Waterbuck: 1,418

Ostrich: 6,604

Elephant: 2,000 – 4,000

Black Rhinoceros: 12

Predators :

Lion: 2,800

Hyena: 9,000

Leopard: 1,000

Cheetah: 500

Wild Dog: Rare (1-2 transient packs)

Black Back Jackal: 6,300

Mongoose (all species): 130,000

skv46
9th June 2011, 22:40
พื้นที่ทั้งหมดของ Serengeti National Park จำนวน 5,700 ตารางไมล์

แบ่งออกเป็น 5 ส่วนด้วยกันดังนี้

1.Southern Serengeti :

Southern Serengeti จะรวมถึงพื้นที่ทางตอนเหนือของ Ngorongoro Conservation

Area (NCA) ลักษณะพื้นที่บริเวณนี้ ช่วงหน้าฝนราวเดือน ธันวาคม ถึง พฤษภาคม จะเป็นที่ราบลุ่ม

Serengeti ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทุ่งหญ้าสั้นๆ เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่าทั้งหมด แต่พอถึงหน้า

ร้อน/แล้ง ราวปลายเดือน พฤษภาคม ถึง พฤศจิกายน จะแล้งจนเป็นกึ่งทะเลทราย

4. Map of Southern Serengeti :

skv46
9th June 2011, 22:50
5. Map of Serengeti National Park :

skv46
9th June 2011, 23:05
2.Central Serengeti :

ลักษณะพื้นที่ตอนกลางจะเป็นที่ราบและแนวชายป่า จะสามารถพบสิงโตมากได้ที่นี่

ช่วงที่น่าท่องเที่ยวที่สุดคือเดือน มิถุนายน ถึง พฤศจิกายน ( หน้าแล้ง)

เฉพาะเดือน กรกฎาคม สิงหาคม และ ธันวาคม จะมีนักท่องเที่ยวมากสุด

Central Serengeti บริเวณที่มีชื่อเสียงมากคือ Seronera Valley ซึ่งจะเป็นที่ที่พบ เสือดาวมาก

ที่สุด

Picture 6th : Central Serengeti :

skv46
9th June 2011, 23:21
3.Western Serengeti :

บริเวณนี้ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมากนัก เนื่องจากอยู่ค่อนข้างไกลจากที่อื่นๆ

ที่พักค่อนข้างน้อยและแพงมาก

ที่สำคัญมากคือบริเวณ แม่น้ำ กรูเมตี ( Grumeti River) เป็นแม่น้ำที่ Wildebeest จะเริ่มต้นอพยพ

ข้ามแม่น้ำ Grumeti โดยจะมี จระเข้โบราณแม่น้ำไนล์ (Nile River) คอยจับสัตว์เหล่านั้นมาเป็นอาหาร

ช่วงที่น่าเที่ยวที่สุดคือ กลางเดือนพฤษภาคม ถึง กลางเดือน กรกฎาคมเท่านั้น

Wildebeest จำนวน 2 ใน 3 ของทั้งหมดจะมารวมตัวกันที่นี่ เพื่อเริ่มต้นการอพยพข้ามแม่น้ำ Grumeti

ไปทางด้านเหนือ เมื่อมีอาหารมากก็ทำให้มี สัตว์ล่าเนื้อเพิ่มขึ้นเช่นกัน

Picture 7th : Western Serengeti :

skv46
9th June 2011, 23:36
4.Northern Serengeti :

พื้นที่บริเวณนี้ค่อนข้างใหญ่เป็นป่าค่อนข้างหนาแน่น และเป็นทิวเขา

นักท่องเที่ยวไม่ค่อยมาที่นี่ เนื่องจากพื้นที่ไม่อำนวยในการทำ Game Drive

เป็นที่ที่มีช้างป่ามากที่สุด และเป็นที่บรรจบกันของฝูงสัตว์ทั้งหมดก่อนที่จะเคลื่อนเข้าสู่

Maasai Mara Game Reserve ใน Kenya

Pic 8th : Northern Serengeti :

skv46
9th June 2011, 23:52
5. Eastern Serengeti :

พื้นที่บริเวณนี้ใกล้เคียงกับ ด้านใต้ Southern Serengeti มีขนาดกว้างใหญ่

ช่วงหน้าฝน เดือนพฤศจิกายน ถึง กลางเดือนพฤษภาคม อุดมสมบูรณ์ สัตว์ป่ามาก

ช่วงหน้าแล้ง กลางเดือน พฤษภาคม ถึงเดือน พฤศจิกายน จะแห้งแล้ง กึ่งทะเลทราย

บริเวณที่มีชื่อเสียงมากคือ The Gol Kopjes เป็นที่ที่จะพบเสือ Cheetahมากสุดช่วงหน้าฝน

Pic 9th : Eastern Serengeti :

skv46
9th June 2011, 23:58
ที่พักต่างๆใน Serengeti National Park :

Pic 10th : Loding :

skv46
10th June 2011, 00:23
The Migration : การอพยพ

โดยทั่วๆไปแล้วเราอาจเข้าใจว่า การอพยพเกิดขึ้นเป็นบางช่วงเท่านั้น

แท้จริงแล้วสัตว์ต่างๆเหล่านี้มีการเดินทางอพยพกันทั้งปีครับ เหตุผลก็คือไปหาแหล่งอาหาร

ที่อุดมสมบูรณ์ที่อื่นๆ โดยมีน้ำฝนเป็นตัวขับเคลื่อนในการอพยพ ซึ่งจะเริ่มอพยพเมื่อไรก็ขึ้นอยู่กับ

ความแห้งแล้งของอากาศ โดยทั่วๆไปมักเริ่มต้นจากกลางเดือน พฤษภาคม เป็นต้นไป

ที่สำคัญคือ สัตว์ที่อพยพนั้นมีเพียง 4 ชนิดหลักๆเท่านั้น ซึ่งได้แก่

1.Wildebeest : 2.Zebra : 3. Thomson's Gazelle : 4. Eland :

1th Month :Jan : มกราคม

สัตว์ส่วนใหญ่จะหากินอยู่ทางภาคใต้และภาคตะวันออก (Southern and Eastern Serengeti)

ช่วงนี้เป็นหน้าฝน อาหารสมบูรณ์

เดือนนี้จะเป็นเดือนที่ม้าลายตกลูก ดังนั้นถ้าไปเที่ยงช่วงนี้ต้องไปที่ Southern Serengeti

จะสามารถพบเห็นการหาอาหารค่อนข้างมาก

skv46
10th June 2011, 00:31
2nd Month : Feb :

ฝนเริ่มหายไปโดยไล่จากทางภาคใต้ขึ้นมาทางเหนือเรื่อยๆ

สัตว์ต่างๆก็จะเดินทางขึ้นเหนือไปหาทุ่งหญ้าที่ยังอุดมสมบูรณ์ทางภาคเหนือ

ส่วนสัตว์ล่าเนื้อเช่น สิงโต เสือดาว เสือชีต้า ไม่ได้มีการอพยพ นับเป็นเจ้าถิ่น

เมื่ออาหารมาหาก็ออก ไปล่าเป็นปกติของวงจรชีวิต แล้วก็อยู่อาศัยถิ่นเดิม

เดือนนี้จะเป็นเดือนที่ Wildebeest ตกลูกอ่อน

skv46
10th June 2011, 00:41
3rd Month : March :

เดือนนี้สัตว์ต่างๆเดินทางขึ้นเหนือไปอีก เนื่องจากความแห้งแล้งเริ่มมาเยือน

skv46
10th June 2011, 00:47
4th Month : April :

ฝูงสัตว์ต่างๆทยอยมารวมตัวกันมากขึ้น เพื่อเดินทางไปทางภาคตะวันตก

ฝนเริ่มตกน้อยลงเตรียมเข้าสู่หน้าแล้ง

skv46
10th June 2011, 01:00
5th Month : May :

เมื่อเข้าสู่เดือนพฤษภาคม ราวกลางเดือนจะเริ่มแล้งจัด ฝูงสัตว์จะมารวมตัวกันมากขึ้น

โดยประชากรราว 2 ใน 3 ของทั้งหมด จะเดินทางไปภาคตะวันตก (Western Serengeti)

และอีก 1 ใน 3 จะเดินทางขึ้นไปทางภาคเหนือ (Notrhern Serengeti) แล้วทั้งหมดจะไปรวมกัน

เพื่อข้ามไปยัง Maasai Mara Game Reserve ใน Kenya ต่อไปในราวเดือน สิงหาคม โดยข้าม

แม่น้ำ มารา ( Mara River)

นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าถ้าจะไปชมฝูงสัตว์อพยพที่ Kenya ต้องไปช่วงเดือน สิงหาคม ของทุกปี

แต่ถ้าไป Tanzania เพื่อชมการอพยพข้ามแม่น้ำของฝูงสัตว์ ต้องไปที่ Western Serengeti

ในเดือน มิถุนายนเท่านั้น ที่ Grumeti River

skv46
10th June 2011, 01:06
[B][6th Month : June :

เดือนมิถุนายนฝูงสัตว์ทยอยอพยพข้ามแม่น้ำ Grumeti เพื่อไปพบกับอีกส่วนหนึ่งที่ภาคเหนือ

และฝูงจระเข้ก็ enjoy eating กันใหญ่ที่ แม่น้ำนี้

skv46
10th June 2011, 01:09
7th Month : July :

ส่วนใหญ่เดินทางไปถึงภาคเหนือแล้ว

skv46
10th June 2011, 01:16
8th Month :Aug:

ฝูงสัตว์ทั้งหลายมารวมกันเพื่อข้ามไปยัง Maasai Mara Game Reserve ใน Kenya

โดยการข้ามแม่น้ำ มารา ( Mara River ) ซึ่งก็จะมี จระเข้มารุมกินโต๊ะอีกเช่นเคย

skv46
10th June 2011, 01:20
9th Month : Sep :

ฝูงสัตว์จะอยู่ใน Kenya หาอาหาร

skv46
10th June 2011, 01:25
10th Month : Oct :

เดือนตุลาคม ทางSerengeti National Park เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว ฝูงสัตว์ก็ทยอยเดินทางกลับมาสู่

ถิ่นเดิม โดยทยอยเดินทางลงมาทางใต้

skv46
10th June 2011, 01:28
11st Month : Nov :

เข้าหน้าฝนแล้ว อพยพกลับลงมาทางใต้เรื่อยๆ

skv46
10th June 2011, 01:33
12 nd Month : Dec :

กลับมาสู่ภาคใต้ที่เดิมแล้ว และอีก 1 เดือนถัดไป ก็จะเดินทางไปเป็นวัฏจักรเดิมๆ

เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ ไม่มีสิ้นสุดครับ (ถ้ารอดจากปากจระเข้ เสือ สิง)

skv46
10th June 2011, 01:39
ขอจบภาคแรกที่นี่ก่อนนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม

นับจากนี้อีกไม่กี่วันจะเดินทางแล้ว ได้ภาพแล้วจะมาฝากครับรวมของแฟนด้วย

ในช่วงถัดไป หากมีเวลาจะมาอธิบายถึงขั้นตอน การเดินทาง การเตรียมตัว

หากท่านใดมีประสพการณ์เพิ่มเติม ช่วยแนะนำด้วย ยินดีเป็นอย่างยิ่ง

ครับ:Smiles2::Smiles2::Smiles2:

skv46
27th June 2011, 12:42
To be continued:

การเตรียมตัวเดินทาง ขอแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกันคือ

1. การกำหนดสถานที่และช่วงเวลาที่จะเดินทาง

2. การเตรียมอุปกรณ์

3. การเตรียมร่างกายและยาที่จำเป็น

รายละเอียด

1. เวลาและสถานที่ที่จะเดินทาง

1.1 ต้องจองที่พักและรายการทัวร์ทั้งหมดแต่เนิ่นๆล่วงหน้าซะ 1 ปี เนื่องจากที่พักมีน้อยและเต็มเร็ว

1.2 ต้องทราบเวลาและสถานที่ที่สัตว์เดินทาง ดังรายละเอียดคร่าวๆที่ให้ไว้เบื้องต้น ไม่เช่นนั้นจะไม่

พบหรือพบน้อยมาก หากไม่ตรงช่วงของการอพยพ

1.3 การขอVisaเข้า Tanzania : เนื่องจากว่า Tanzania ไม่มีสถานทูตในเมืองไทย ไม่ต้องห่วง

ครับ ง่ายมากๆ ให้เตรียมเอกสารดังนี้

1.3.1 Visa Application Form กรอกและพิมพ์ให้เรียบร้อย ตามตัวอย่าง

1.3.2 รูปถ่ายขนานด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

1.3.3 เอกสารยืนยันเดินทางกลับ ( E -ticket ) สายการบินออกให้อยู่แล้วเวลาชำระเงิน

1.3.4 ใบรับรองการทำงาน เตรียมเผื่อไว้ (Certification of Employment)

1.3.5 Yellow Fever Vaccination Certificated: จำเป็นมาก ไม่มีก็เข้าไม่ได้ครับ สามารถไป

ฉีดได้ที่ สถานเสาวภา และอีกหลายที่ครับ

1.3.6 อันนี้สำคัญที่สุด ค่าธรรมเนียมVisa : Non-US 50US$ : US Citizen 100 US$

เตรียมให้ครบทั้ง 6 รายการ เมื่อไปถึง สนามบิน Kilimanjaro International Airport(JRO)

(เล็กนิดเดียว) เข้าไปที่ Visa Control กรอกใบสีฟ้าเพิ่มอีก 1 ใบ (ใบเข้าประเทศของ Africa)

ใช้เวลาไม่เกิน 30 นาทีก้เรียบร้อยครับ

1.4 แนะนำ Kenya Air บินตรงเข้า Nairobi ใช้เวลา 8-10 Hrs และ จาก Nairobi ไป JRO

โดย Precision Air อีก 1 Hr เร็วสุดถึง Kilimanjaro 09:00 น กระเป๋าเดินทางจะส่งถึงJRO

เลย ไม่ต้อง reload ที่ Nairobi

1.5 ทำประกันเดินทางไว้ด้วย Travel Guard Assurance ที่เมืองไทยก็มี

Visa Application Form

skv46
27th June 2011, 13:04
2.อุปกรณ์ที่จำเป็น:

จากประสพการณ์ อุปกรณ์ที่จำเป็นมีดังนี้

2.1 DSLR cameras จำนวน 2 ตัวแบ่งเป็นกล้องหลัก ใช้ 90% และกล้องเสริมใช้ 10 %

2.2 Lenses : Lens หลัก ต้อง 500mm เป็นอย่างต่ำ ต่ำกว่า 400 ถอยไป ใช้ 90%เช่นกัน

Lens เสริม 200-400mm เหมาะมากในการถ่ายระยะประชิด เน้นเบา ยกง่ายเพื่อให้ได้ภาพกรณี

เร่งด่วน และ wide angle เผื่อถ่ายภาพอื่นๆ

2.3 Flash and Tripod leg : ไม่ค่อยได้ใช้ หากจะถ่ายนกที่ที่พัก ก็ให้เตรียมไป

2.4 Beanbag : อันนี้สำคัญมาก หากไม่มีใช้หมอนใบย่อมๆแทนก็ได้

2.5 Data Storage and computer

2.6 CF and SD card ที่สามารถบันทึกได้เร็วๆ

อุปกรณ์ที่เตรียมไปครั้งนี้:รวมของแฟนด้วย และในการ Post ครั้งนี้จะให้แฟนมาpostร่วมด้วย

โดยLog in ที่แฟนผมใช้ใน Thai-D คือ Nai-Nai

ถ่ายที่ที่พัก Mbuzi Mawe Tented Camp ที่ Central Serengeti:

skv46
27th June 2011, 13:22
3. การเตรียมร่างกายและยาที่จำเป็น :

3.1 หากอุปกรณ์ที่นำไปเป็น Supertele 400mm-600mm ให้เข้าไป Fitness ก่อนซะ 1 เดือน

ฝึกยกน้ำหนักโดยเฉพาะข้อมือ

3.2 เตรียมยาแก้ปวดเมื่อยไปทาด้วย เมื่อยแน่ๆแค่ยกกล้องและเลนส์ขึ้นๆลงๆ

3.3 เตรียมยาทา บัวหิมะ ของจีนไปด้วย ดีกว่ายาหม่องหรือ คาลามายล์(ความเห็นส่วน

ตัว)

3.4 ระวังเหลือบชนิดหนึ่ง Tsetse Fly มีมากจริงๆกัดเจ็บมาก กัดทะลุผ้าด้วยครับ คันมากๆ

Tsetse Fly:

skv46
27th June 2011, 14:25
Trips เดินทาง :

Trip นี้พวกเราตั้งใจจะไปชมการอพยพของฝูง Wilderbeest ที่ฝั่งตะวันตกของ Serengeti

(Western Serengeti) โดยเฉพาะที่ริมน้ำ Grumeti River

โดยเดินทางออกจาก กรุงเทพฯ 00:30น วันที่ 15 มิถุนายน 2554 ถึง Nairobi 05:00 (Local

Time) แวะ เปลี่ยนเครื่อง 3 hrs เนื่องจากเครื่องมาถึงเร็วกว่ากำหนด

จากนั้นจึงบินต่อไปยัง Kilimanjaro Int'n Airport ของ Tanzania ใช้เวลา 50 นาที ถึง

เวลา09:00 ทำ Visa On Arrival 30 mins

Map: Nairobi to Kilimanjaro :

skv46
27th June 2011, 14:35
ออกจาก JRO 10:20 รีบนั่งรถต่อไปยัง Arusha Air Strip

ใช้เวลาประมาณ 1 hr ระยะทาง 60 Kms

Map Route to Arusha,Tanzania :

skv46
27th June 2011, 14:39
จาก Arusha Air strip ไปยัง Kirawira Air Strip ใช้เวลาบิน 1 hr เศษ เนื่องจากมีการส่งลูกค้า

ระหว่างทางด้วย

Plane To Kirawira :

skv46
27th June 2011, 14:54
Serengeti, Tanzania :

Cheetah : At Seronera Valley :

ภาพนี้ถ่ายได้ไม่ครบตัว เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยน lens ได้

จะชมแบบเต็มๆรอแฟนมาโพสเพิ่มนะครับ Cheetah ใช้เวลาแค่ ไม่ถึง 20 วินาทีเท่านั้น

Thomson's Gazelle วิ่งหนีไม่ถึงครึ่งวงกลมก็เรียบร้อยโรงเรียน Tanzania

skv46
27th June 2011, 14:56
Route from Arusha to Kirawira Air strip :

skv46
27th June 2011, 15:29
14:00 พวกเรามาถึงที่พักที่ Kirawira Luxury Tented Camp :

ที่นี่ออาหารอร่อยมาก มีเพียง 27 tents เท่านั้น แต่มีพนักงาน 100 คนเศษครับ

ที่พักดิบๆกลางป่าเลย สะอาด มาถึงพร้อมกับข่าวร้าย เจ้าหน้าที่แจ้งว่าฝูงสัตว์เพิ่งจะข้ามน้ำ

Grumeti River ไปเมื่อ สัปดาห์ก่อน เนื่องจากว่าปีนี้น้ำแห้งเร็ว มึนเลย

16:00 เริ่ม Game Drive ครั้งแรก ไปถึงแม่น้ำ แห้งหมดเลย พบฝูงสัตว์บ้าง

1. Big Five ตัวที่ 1 African Elephant :ภาพโขลงช้างระหว่างทางกลับ ก่อนอาทิตย์ลับฟ้า

skv46
27th June 2011, 15:34
ขอพักไปทำงานก่อน ว่างแล้วจะมาต่อครับ

รอชมภาพคุณ Nai-Nai บ้าง

ลากันด้วยภาพช้้างเดินทางกลับบ้าน ช้างโขลงนี้มีประมาณ 20 เชือก

ถ่ายที่ Western Serengeti : ก่อนเข้าที่พัก

nai-nai
27th June 2011, 21:46
ทริปนี้ไปกันทั้งหมด 7 คน แบ่งรถเป็น 2 คัน คันหนึ่งนั่ง 4 คน และ อีกคัน 3 คน

ลักษณะของรถเป็นแบบนี้ค่ะ

nai-nai
27th June 2011, 21:54
นั่งรถด้วยกัน รูปก็จะได้คล้ายๆกัน แต่อาจจะแตกต่างกันบ้างตามจินตนาการ ตามตำแหน่งที่อยู่ ตาม

ความเร็ว และตามอาวุธของตัวเอง รูป cheetah เลยจะได้ด้านข้างแต่จะเห็นได้ว่าอีกตัวหนี่งช่วย

กันหาม

nai-nai
27th June 2011, 21:59
นี้ก็เป็นอีกมุมหนี่งที่ชอบมากสำหรับถ่ายรูปช้าง สำหรับตัวเองก็พยายามหาถ่ายแต่รูป baby

nai-nai
27th June 2011, 22:45
ค้างคาวในที่พัก สีสวยดี เอามาให้ดูกันค่ะ อาจไม่ค่อยคมเท่าไรเพราะใช้มือยกถ่ายเลยจริงๆแล้วนกก็มี

เยอะ ถ่ายมาพอสมควรแต่มักไปลงในกระทู้ภาพนกของห้อง nikon

skv46
30th June 2011, 12:43
ข้อมูลเพิ่มเติม:

สำหรับรถยนต์ที่ใช้ในการทำ Game Drive ใน Tanzania ส่วนใญ่ใช้ Toyoto Land

เป็นรถเปิดหลังคาได้ มีที่นั่ง 3 แถว นั่งได้สบายๆ 6 ท่าน รวมด้านคนขับอีก 1แต่เปิดหลังคาไม่ได้

ข้อแนะนำ 1. ถ้าเที่ยวแบบ Sightseeing นั้งได้ 6 ท่าน/คัน

2. ถ้าเน้นถ่ายรูป มีอุปกรณ์มาก แนะนำ 2-3 อย่าเกิน 4/คันโดยเด็ดขาด

3. Highly recommend 3/car is the best.

สีสรรค์ของ Serengeti ถ่ายที่ Seronera Valley,Tanzania

skv46
30th June 2011, 12:56
Day 2nd : Jun16,2011:

หลังจาก Game Drive เมื่อวาน ตอนค่ำพวกเราปรึกษาถึงแผนการเดินทางใหม่ ซึ่องอาจต้องเปลี่ยน

บางวัน เนื่องจากน้ำแห้งเร็ว สัตว์น้อยลง เดิมตั้งใจจะพักที่ Kirawira Tented Camp 3 คืน

ขอเปลี่ยนเป็น 2 คืน แล้วย้ายไปทาง Central Serengeti แทน แต่ต้องรอว่าทางโน้นว่างหรือไม่

วันนี้พวกเราตั้งใจทำ Full day Game Drive โดยทางโรงแรม

ต้องเตรียม Breakfast Boxes and Lunch Boxes ให้พวกเราทานระหว่างทาง

06:00 เริ่มออดเดินทางไปทางด้านตะวันตก ของ Western Serengeti มุ่งไปยังแม่น้ำ

Grumeti River ไปเห็นแล้วแห้งเป็นหย่อมๆ

ระหว่างทางไปด้านตะวันตกของ Western Serengeti พบสัตว์ไม่มากนัก

1.ม้าลาย(Zebra)

skv46
30th June 2011, 13:01
วันนี้หวั่นๆเหหมือนกันว่าจะกลับบ้านมือปล่าว

แต่ไม่เป็นไร มันเป็นเรื่องของโชคและดวงล้วนๆ หวังว่าวันอื่นๆคงจะดีขึ้นบ้าง

2.นกอินทรี( Eagle) ตัวใหญ่มาก ดูเหมือนว่าที่นี่จะมีเหยี่ยวและอินทรีมากเป็นพิเศษ

skv46
30th June 2011, 13:05
เดินทางไปตามหาสัตว์ต่อไป สักครู่เดียวพวกเราก็พบกับ Big 5 ตัวที่ 2

3. Lion (สิงโต) กลุ่มนี้ค่อนข้างใหญ่มีประมาณ 10 ตัวขึ้นไป

skv46
30th June 2011, 13:11
ภาพแสดงให้เห็นว่าแม่น้ำแห้งเป็นอย่างไร

4.บางช่วงแห้งชนิดที่ว่าสิงโตลงไปนอนในแม่น้ำได้เลย

skv46
30th June 2011, 13:15
บางช่วงของ Grumeti River :

skv46
30th June 2011, 13:17
Zebra ดื่มน้ำ ช่วงที่ยังพอมีน้ำ

skv46
30th June 2011, 13:21
ถัดจากที่สิงโตนอนอยู่ประมาณ 300 m พบซากของ wildebeest ตายอยู่

โดยมีแร้งกำลังทึ้งซากอยู่ แสดงว่าที่นี่มีการล่าแล้วหลายวัน ต่อไปไม่นานวันจากนี้

น่าจะมีการล่าหาอาหารเกิดขึ้นอีก

แร้งกับอาหารโปรด

skv46
30th June 2011, 13:28
10:30 หลังจากเดินทางมานาน ยังไม่ค่อยพบในสิ่งที่คาดหวังนัก

และหลายท่านยังมีความล้าจากการเดินทางเมื่อวาน พวกเราจึงลงความเห็นกันว่า

น่าจะกลับที่พักก่อน แล้วค่อยมาทำ Afternoon Game Drive เวลา 16:00 กันใหม่

ภาพที่ได้ดีบ้างไม่ดีบ้าง บางครั้งไม่ได้จังหวะหรือถ่ายไม่ทัน

รอชมของคุณ Nai-Nai บ้าง

ภาพระหว่างทาง

skv46
30th June 2011, 13:37
Afternoon Game Drive : Start 16:00 น

ออกจากที่พักได้ไม่ไกลก็พบหมูป่า (wild boar) ยืนอยู่หลายตัวนิ่งๆ

ปกติสัตว์พวกนี้จะวิ่งหนีเร็ว ถ่ายได้แต่ด้านหลัง

Wild Boar

skv46
30th June 2011, 13:41
บ่ายนี้ตั้งใจว่าเจออะไรจะเก็บไว้ก่อน กันพลาด

ถัดมาอีกก็จะพบห่านกับลูกๆ

ภาพแสดงให้เห็นถึงสภาพความแล้งของที่ Grumeti River :

Grumeti River หรือแม่น้ำอื่นในอัฟริกา เป็นแค่น้ำกว้างประมาณ 10 m ขึ้นไปเล็กน้อยเท่านั้น

ยกเว้นแม่น้ำใหญ่ๆเขาก็มี

skv46
30th June 2011, 14:21
จากนั้นก็ไปยังด้านตะวันออกของ Western Serengeti :

Wildebeest เต็มทุ่งไปหมด กำลังเดินทางขึ้นเหนือ

Wildebeest:

skv46
30th June 2011, 14:24
นกตีกัน (แย่งอาหาร)

1.คุมเชิง

skv46
30th June 2011, 14:27
2.เริ่มไม่ยอมกัน เหยี่ยวหนุ่มจับหนูได้ แต่นกทั้ง 3 ตัวมาร่วมกันแย่งอาหารจากเหยี่ยว

ครั้งแรกที่เห็นนึกว่านกทำร้ายกัน หรือว่าเหยี่ยวบาดเจ็บ

ไว้รอชมของคุณ Nai-Nai น่าจะได้ Action และชัดกว่านี้

skv46
30th June 2011, 14:30
ฝูงแร้งซึ่งพบเห็นได้ทั่วไปในทุ่งหญ้า

skv46
30th June 2011, 14:31
ยีราฟ หลายตัวกำลังกินน้ำแต่ถ่ายไม่ทัน ได้มาเท่านี้

skv46
30th June 2011, 14:33
ยีราฟ 2 :

skv46
30th June 2011, 14:35
ยีราฟ3 :

ลูกยีราฟกำลังวิ่ง ถ่ายไม่ทัน รถจอดสนิทก็เผ่นไปไกลแล้ว กว่าจะยกกล้องขึ้นมาได้

ก็ได้เท่าที่เห็นครับ

skv46
30th June 2011, 14:38
ตะวันลับฟ้าแล้ว ลากันไปสำหรับวันที่ 2 ของการเดินทาง

รอชมของแฟนบ้างจะได้มีภาพต่างๆกันไป

ขอเวลาไปทำงานก่อนครับ มีเวลาจะค่อยๆถ่ายทอดให้ชม

ภาพดีบ้างไม่ดีบ้าง คงไม่ว่ากัน ถือว่าเป็นการแชร์ประสพการณ์ร่วมกัน

สำหรับเลนส์ EF 600mm เพิ่งเคยใช้ครั้งเดียว ยังไม่คุ้นเคย

อีกทั้งยังต้องยกขึ้นยกลงระหว่างหลังคารถ กับที่นั่งบ่อยๆ ปวดทั้งแขน ข้อมือ และหลังด้วย

ตะวันลับฟ้า

skv46
30th June 2011, 20:45
Day 3rd : Jun17,2011 :

เมื่อวานตอนค่ำมีข่าวดี พวกเราสามารถย้ายไปยัง Central Serengeti ได้ ดังนั้นแผนของวันนี้

จำเป็นต้องเปลี่ยน โดย พวกเราจะออกไป Game Drive ถึงประมาณ 11:00 จากนั้นกลับมาทาน

ข้าวอาหารเที่ยงที่โรงแรม แล้วค่อย Check out 13:30 ออกเดินทาง 14:00 ไปที่พักแห่งใหม่

06:00 รับ Breakfast Boxes เช่นเดิม จากนั้นมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกของ

Western Serengeti ที่ซึ่งเมื่อวานหมายตาไว้แล้ว ว่าน่าจะพบสิงโตเช่นเดิม

The Lion and the Zebra : อาหารเช้าอันโอชะ

skv46
30th June 2011, 20:51
อุปสรรคสำหรับการถ่ายภาพที่นี่ข้อหนึ่งซึ่งสำคัญมาก ก็คือ " หญ้า " ครับ

หญ้าที่นี่ค่อนข้างสูง โฟกัสลำบาก และที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ " คนบนรถ"

เวลาเดินหรือเปลี่ยนอริยบท จะทำให้สะเทือน มีผลกับภาพเช่นกัน

Lion: Going to the river :

skv46
30th June 2011, 21:01
จริงๆแล้วภาพอาหารมื้อเช้าของสิงโต ยังมีอีกมาก แต่เป็นห่วงว่าจะ" สยดสยองเกินไป"

จึงขอลงเพียงเท่านี้ครับ ในขณะที่พวกเรากำลังเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพสิงโตอยู่นั้น

พวกเราได้ยินเสียงน้ำหลาก ดังมาก มาจากทางซ้ายมือซึ่งก็คือ แม่น้ำ Grumeti River

ทันใดนั้นเองพวกเราเห็นปรากฎการณ์ธรรมชาติสิ่งหนึ่งนั่น คือ

แม่น้ำที่เคยแห้งสนิท บัดนี้เต็มไปด้วยน้ำแล้ว

สิงโตตัวนี้นั่งมองแม่น้ำ Grumeti ที่อยู่เบื้องหน้า สถานที่ที่เมื่อวานนี้มันยังไปนอนเล่นกันอยู่เลย

ไกด์และคนรถบอกว่า ตั้งแต่เกิดมาก็เพิ่งจะเคยเห็นปรากฎการณ์แบบนี้เป็นครั้งแรกพร้อมๆพวกเรา

skv46
30th June 2011, 21:07
เมื่อวานนี้สัตว์ต่างๆยังไม่ค่อยได้พบที่บริเวณนี้ ไม่น่าเชื่อเลยว่า

หลังจากที่แม่น้ำมีน้ำแล้ว ประมาณ 1 Hr เท่านั้น ทั้งม้าลาย Wildebeest ต่างพาเหรดมาที่แม่น้ำนี้

เป็นพันๆตัว ทั้งสองฝั่งแม่น้ำเต็มไปด้วยสัตว์ทั้งสองชนิดนี้

skv46
30th June 2011, 21:15
แบ่งๆกันดื่มน้ำ สัตว์ต่างๆเหล่านี้ยังไม่มีการข้ามแม่น้ำในระยะนี้ น่าจะสาเหตุที่น้ำยังเชี่ยวอยู่

มองลึงลงไปที่แม่น้ำ ไม่น่าเชื่อว่าจระเข้ก็โดนน้ำพัดมา มีหลายขนาด เป็นสิบตัว

เฉพาะที่เบื้องหน้าระยะประมาณ 30 เมตร

skv46
30th June 2011, 21:20
ระหว่างกำลังจะทานอาหารเที่ยงที่โรงแรม พบเห็นนกมากจริงๆ

นกต่างๆเหล่านี้มาเล่นน้ำในอ่างน้ำที่ทางโรงแรมจัดไว้ มาเป็นร้อยๆไม่หยุดเลย

สำหรับท่านที่ชื่นชอบถ่ายนก ที่นี่น่าจะเป็นสวรรค์เลย

รับรองว่าไม่ต้องไปไหน นั่งถ่ายกันแบบเผาขน ระยะ 4-5 เมตรเท่านั้น

skv46
30th June 2011, 21:43
14:00 เริ่มออกเดินทางไปที่ Serengeti Serena Safari Lodge ซึ่งตั้งอยู่ที่

Central Serengeti ระหว่างทางจะพบเห็นฝูง Wildebeest เต็มไปหมด สุดสายตาทั้งเขา

รวมทั้ง Zebra ด้วย

โขลงช้าง Africa มีประมาณ 20 เชือกขึ้นไป

skv46
30th June 2011, 21:44
Topi :

skv46
30th June 2011, 21:45
Water Buck :

skv46
30th June 2011, 21:53
ประมาณ 19:00 พวกเราก็มาถึงที่ Serengeti Serena Safari Lodge :

พวกเราสะบักสบอมไปตามๆกัน ทั้งฝุ่นและโดนเขย่ามาตลอดทาง

ที่พักที่นี่ เป็นบ้านเดี่ยวๆแยกหลังกัน หลังหนึ่งมี 2 ชั้น บน และล่าง ไม่มีรั้วครับ

หลัง 19:30 เป็นต้นไป ถ้าจะไปไหนต้องโทรไปตาม Guard มาเดินเป็นเพื่อน

มีทั้งควายป่า และอื่นๆแล้วแต่ดวงใครดวงมัน

ภาพปิดท้ายวันที่ 3 ของการเดินทาง 17 มิถุนายน 2554

skv46
30th June 2011, 23:56
Day 4th : Jun 18,2011 : The beautiful day:

Full Day Game Drive เช่นเดิม Breakfast boxes and Lunch Boxes :

วันนี้จะไปทาง Seronera Valley : ส่วนหนึ่งของ Central Serengeti :

ตัวแรกที่พบ :

skv46
1st July 2011, 00:00
ขับไปอีกหน่อยพบกับฝูงม้าลาย เป็นม้าลายชนิดเดียว เดินตามกันมาเป็นทิวยาวเหยียด

กำลังตามๆพวก Wildebeest ไป ทางเหนือ จุดหมายที่ Mara Game Reserved ที่ Kenya

skv46
1st July 2011, 00:03
ระหว่างทางไปพบกับฝูง Hyena 10 up กำลังแย่งอาหารกันอยู่

ลูก Hyena :

skv46
1st July 2011, 00:06
ระหว่างทางจะพบ The world of Thomson's Gazelle

ทั้งทุ่งที่รถขับผ่านไม่ว่า ด้านซ้ายหรือด้านขวาเต็มไปด้วย Thomson's Gazelle

skv46
1st July 2011, 00:10
Cheetah ระหว่างทาง:

ภาพนี้ไม่ค่อยชัด ถ่ายได้เท่านี้ ยกกล้องแทบไม่ทัน อย่าว่าแต่จะแพนตาม

Cheetah เป็นสัตว์ที่วิ่งเร็วมาก เผลอแป๊บเดียวหายไปเลย

skv46
1st July 2011, 00:14
นาทีแห่งความระทึก :

สิงโตกำลังจดจ้องอยู่ที่หมูป่า ระยะห่างไม่เกิน 20 เมตร

ท้ายที่สุดหมูป่าก็หนีรอดไปได้ รออยู่ที่นี่ประมาณ 40 นาที

skv46
1st July 2011, 00:16
ราชสีห์ ก็ต้องพักผ่อนบ้าง

skv46
1st July 2011, 00:17
Cheetah again :

skv46
1st July 2011, 00:19
Jackal ที่หายาก

skv46
1st July 2011, 00:21
African Elephant : ระหว่างทางกลับบ้าน

skv46
1st July 2011, 00:24
ปิดท้ายแห่งวันด้วยภาพช้างน่ารักๆ

ขอไปพักก่อนครับ จะพยายามให้จบภายในสัปดาห์นี้ครับ

เหลืออีก 5 วัน

nai-nai
1st July 2011, 11:57
มาช่วยเล่าต่อค่ะ ว่าช้างเยอะมากที่นี้ เจ้าสองตัวที่เห็นน่ารักมาก ตอนระหว่างเดิน แม่ต้องคอยเอางวงดันเพราะมัวแต่เล่น ตัวเองเป็นคนชอบเก็บบรรยากาศเลยเอามาให้ดูหลายๆตัวพร้อมกัน

nai-nai
1st July 2011, 12:02
แถมด้วยฝูง Wildebeest ที่อพยพ เป็นสัตว์ที่มีความเป็นระเบียบมาก โดยเฉพาะจ่าฝูงที่ค่อยดูแลความ ปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของฝูง มีการวิ่งตรวจแถวด้วย

skv46
1st July 2011, 14:53
Day 5th : Jun 19,2011 : Maybe the great day


เช้านี้ออกแต่เช้่าเช่นเดิม เวลานัดหมายคือ 06:00 น คนรถขับไปที่ Seronera Highland

บริเวณที่มี Picnic Area มีห้องน้ำไว้บริการด้วย

07:00 เศษ เราไปถึง พบ Big Five ตัวที่ 3 นั่นคือ Leopard หรือ เสือดาว

ถ่ายได้ระยะไกลมาก แต่ก็ยังดีที่ได้พบ

skv46
1st July 2011, 14:56
จากนั้นในบริเวณใกล้เคียงกันยังได้พบ สิงโต เพิ่มเติม

skv46
1st July 2011, 15:00
ก่อนที่จะพบเจ้าสิงโตนั้น พวกเรายังได้เห็นเสือ Cheetah นั่งอยู่ที่จอมปลวก

แต่ไม่สามารถถ่ายภาพได้ เนื่องจากระยะไกลมาก Cheetah พอเห็นสิงโตก็หนีหายไปเลย

เดินทางต่อไปอีกไม่ไกลก็พบ Big Five อีกตัวนั่นคือ African Buffalo :

skv46
1st July 2011, 15:05
ถัดไปอีกเล็กน้อยก็พบ Big Five ชนิดที่ 4 นั่นคือ African Elephant :

แสดงว่าที่นี่มีความหลากหลายมาก มาถึงไม่เกิน 2 Hrs พบ Big Five 4 ใน 5 แล้ว

ดีที่ว่าที่นี่ไม่มี Black Rhino ครับ ไม่เช่นนั้นพวกเราอาจจะพบได้ครบทั้ง 5 เลย

skv46
1st July 2011, 15:15
เพิ่มเติมเรื่อง Full Day Game Drive :

หมายความว่ารถจะไม่กลับที่พักจนกว่าเราจะให้กลับ เวลาเริ่มเช้าสุด 06:00 กลับถึงที่พัก ไม่เกิน

18:00 อาจมีบางครั้งช้าไป30 นาที (18:30)

การทานข้าวระหว่างทางก็ต้องไปหา ที่โล่งๆ จอดและไม่ลงจากรถ บางที่ก็สามารถลงไปได้

แต่ต้องช่วยๆกันระวังภัย

สำหรับห้องน้ำก็ไปที่หน้ารถ หรือหลังรถ ไม่แยกชายหญิง

ห้ามออกห่างจากรถ และไม่ควรไปที่พุ่มไม้อย่างยิ่ง

นกระหว่างทาง

skv46
1st July 2011, 15:24
ประมาณ 12:30 พวกเรากลับมาที่ Picnic Area ที่เดิม ได้พบเห็น เสือดาวมี่ทั้งสิ้น 3 ตัว

เป็นครอบครัวเดียวกัน ไม่ได้เห็นเหยื่อที่แม่เสือดาวล่าได้ตอนสายๆ

แต่ได้เห็นแม่เรียกลูกไปกินอาหาร เหยื่ออยู่บนพื้นดิน หลังพุ่มไม้ห่างไปไกลมาก

ถ่ายไม่ได้ รออยู่ที่นี่ประมาณชั่งโมงกว่า ยังไม่มีวี่แววว่าจะได้เห็นเพิ่มเติม

พวกเราจึงตัดสินใจเดินทางไปหา Leopard ตัวอื่นๆ

บ่ายๆมีฝนเล็กน้อย

นกที่คุ้งน้ำ

skv46
1st July 2011, 15:26
Leopard อีกตัว

ตัวนี้รับแขกดีมากเลยให้ถ่ายได้ ไม่ขี้อายเสียอย่างเดียว นอนมากไปหน่อย

skv46
1st July 2011, 15:28
อีกท่า

skv46
1st July 2011, 15:30
ภาพจากกล้องอีกตัว

skv46
1st July 2011, 15:32
ปิดท้ายกันด้วยภาพ Giraffe ระหว่างทางกลับฝนตกหนัก

skv46
1st July 2011, 15:41
Day 6th : Jun20,2011:

ระหว่างทางขับรถกลับเมื่อวานนี้ พวกเราปรึกษากับคนรถ เขาแนะนำว่าให้มาที่ Picnic Area

อีกครั้งในตอนเช้าๆ เขาจะพาเข้าไปชมใกล้ๆ เนื่องจากว่าเมื่อวานคนเยอะมาก

05:45 พวกเราพร้อมแล้ว แต่เดินทางไม่ได้ ต้อง 06:00 เท่านั้น

จุดหมายไปที่เดิม : พวกเราเตรียม Check out เพื่อไปพักที่ใหม่ตั้งแต่เมื่อคืน

06:58 At Picnic Area : Seronera Highland :

skv46
1st July 2011, 15:42
ลูก Leopard ทานอาหาร

skv46
1st July 2011, 15:47
เหยื่อตัวนี้ถูกล่าประมาณ 10:00 ของเมื่อวานนี้ แม่เสือดาวลากไปกินหลังพุ่มไม้กับครอบครัวเมื่อวาน

จากนั้นแม่จึงลากไปไว้บนต้นไม้เพื่อกินต่อ ไม่ให้ใครมาแย่ง (ยกเว้นแร้ง) ซึ่งจะมาในอีกไม่ช้า

เหยื่อ จำชื่อไม่ได้ ตัวนี้ไม่ได้เป็นเหยื่อ เป็นชนิดของเหยื่อครับ

skv46
1st July 2011, 15:50
Secretary bird:

skv46
1st July 2011, 15:53
Lion Family : ครอบคัวนี้มีประมาณ 10 Up

มีลูกน้อยหลายตัว

ลูกสิงโตกำลังกินนมแม่

skv46
1st July 2011, 15:58
Another action :

skv46
1st July 2011, 16:08
หมดจากสิงโตแล้ว ออกเดินทางไปที่พักแห่งใหม่ที่ Mbuzi Mawe Tented Camp :

ระหว่างทางพบฉากการล่าหาอาหารของ Cheetah ด้วย

Cheetah มักจะนั่งชมเหยื่อที่จอมปลวก จากนั้นเมื่อเล็งได้ที่ก็จะหายไปกับแนวหญ้าสูงๆ

Cheetah 2 ตัวนี้คนรถส่องเห็นที่จอมปลวก แล้วมันก็หายไป พอขับเข้าไปแล้ว

คนรถจะมองไม่เห็นเลย เนื่องจากหญ้าสูงกว่าตัวของมัน พวกเราสามารถเห็นได้เพราะว่ายืน

แล้วมองเห็นหลังไวๆ

The 2 predators : Cheetah

skv46
1st July 2011, 16:21
Thomson's Gazelle ที่เป็นเหยื่อ (รูปที่คุณ Nai-Naiลงไว้แล้ว)

Cheetah ใช้เวลาไม่เกิน 10 วินาทีเท่านั้นเอง เนื่องจากหญ้าสูงมาก

ข้อแนะนำเพิ่มเติม:

ความพร้อมในการถ่ายภาพสำคัญมาก เนื่องจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเร็วมาก

การตั้งกล้องไว้ที่ AI Servo เลือก ใช้ Automatic Selected Focus Point

และ Maximum Frame Rate/Sec จะทำให้มีโอกาสได้ภาพมากขึ้น

แต่ต้องระวังในกรณีนี้ หญ้าสูงจริงๆ

ภาพนี้ถ่ายบนหลังคารถ จะเห็นว่าถ้ามองที่ระดับเดียวกับแนวหญ้า เราจะมองไม่เห็นตัว Cheetah

เลย นั่นเป็นเหตุผลว่า ทำไม Thomson's Gazelle ถึงหนีได้นิดเดียว

skv46
1st July 2011, 16:29
อีกรูป Focus โดนแต่หญ้า ด้วยความรีบ :spineyes::spineyes::spineyes:

หลังจากนี้อีก 3 นาที พวกเราได้ชมภาพสดๆอย่างใกล้ชิด

ระยะทางไม่เกิน 5 เมตร นั่นคือ ช่วงที่ Cheetah 2 ตัวกำลังกิน Thomson's Gazelle

โดย Thomson's Gazelle ยังไม่เสียชีวิต และส่งเสียงร้องตลอดเวลา

skv46
1st July 2011, 16:36
ลักษณะที่พักที่ MBuzi Mawe Tented Camp : อ่านว่า มู ซี่ มา วี่

วันนีี้ถึงที่พักเร็วหน่อย เป็นวันที่มีเวลาไปถ่ายภาพที่พักมาฝาก

ที่พักที่นี่ ไม่มีรั้ว อยู่ดิบๆในป่าเลย กลางคืนมีทั้งเสียงสิงโต

แต่ลิงบาบูนมาบ่อยๆ ตลอดวัน

skv46
1st July 2011, 16:40
ปิดท้ายด้วยภาพ สมาชิกบางส่วนที่ไปด้วย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่อยู่ด้านขวา ต้องขอขอบคุณอย่างสูง

ที่เป็นคนดำเนินการติดต่อประสานงานเกือบทั้งหมด

ภาพนี้ จะเห็นสิงโตนอนอยู่บนต้นไม้

skv46
1st July 2011, 19:37
Day 7th : Jun 21,2011 : Go to the Northern Serengeti :

06:00 Start full day game drive เช่นเดิม วันนี้จะเดินทางขึ้นไปทางด้านเหนือ

ไปที่ Lobo Hill ลักษณะภูมิประเทศจะเป็นเหมือนกับชื่อ เป็นแนวเขา มีต้นไม้หนาแน่นกว่าภาคอื่น

ออกเดินทางมาได้เล็กน้อยก็พบกับฝูง Impala ซึ่งมีมากมาย

ข้อแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่รักการถ่ายภาพ กีฬา และ สัตว์ป่า จะมีส่วนคล้ายกัน

นั่นคือ Action แต่หญ้าบังอีกแล้วครับท่าน

skv46
1st July 2011, 19:45
ไม่ผิดกับที่ได้อ่านมาก่อนไปว่า สัตว์จะอพยพเดินทางขึ้นภาคเหนือตลอดสำหรับช่วงนี้

ถูกต้องแน่นอน ขณะเดินทางขึ้เหนือเล็กน้อยเท่านั้น จะพบฝูง Wildebeest เต็มไปหมด

เยอะมากๆ มากันเป็นขบวน โดยมีจ่าฝูงคอยดูแลเป็นอย่างดี

skv46
1st July 2011, 19:53
ระหว่างทางพบฝูงแร้ง รุมทึ้งซาก Wildebeest อยู่

นับว่าเป็นโอกาสที่ดีในการฝึกถ่ายภาพนกกำลังบิน

skv46
1st July 2011, 19:54
นี่คือลักษณะภูมิประเทศของ Northern Serengeti, Tanzania :

skv46
1st July 2011, 20:01
Impala Harem :

Impala จะอยู่กันเป็นฝูงใหญ่ๆ ในฝูงนั้นๆ จะมีเพศเมียหลายสิบตัว แต่มีจ่าฝูงเพศผู้เพียงหนึ่งเดียว

ดังนั้นจะพบเห็น Impala เพศผู้ต่อสู้เพื่อแย่งเพศเมียบ่อยๆ

เพศผู้จะมีเขา แต่เพศเมียไม่มี

skv46
1st July 2011, 20:05
ปิดท้ายวันด้วยภาพ ม้าลายคลุกฝุ่น

เข้าใจว่าน่าจะทำเพื่อไล่แมลงที่อยู่ที่หลัง ไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่

เวลาคลุกฝุ่นก็จะเข้าแถวทำทีละตัว น่ารักมาก

skv46
1st July 2011, 20:28
Day 8 Th : Jun22,2011: Go to the Ngorongoro Crater

06:00 ออกเดินทางไปที่พักแห่งใหม่ ที่ Ngorongoro Serena Safari Lodge :

ตั้งอยู่ที่ Ngorongoro Conservation Area ใช้เวลา 4 Hrs เศษ มาถึง 13:00

ที่ Ngorongoro Crater เมื่อลงไปแล้วต้องขึ้นมาก่อน 18:00 ทุกคน

ห้ามอยู่เกินและไม่สามารถพักที่ข้างล่างได้

Ngorongoro อ่านว่า โกรองโกโร่ : Ngorongoro Crater เป็นที่ราบประมาณ 200 ตารางไมล์

(บางแห่งอาจให้ข้อมูลมากน้อยไม่เท่ากัน) อยู่ลึกลงไปจากทางปากด่าน 600 เมตร

รถจะค่อยๆไต่ลงไป พอถึงด้านล่างแล้วจะเป็นที่ราบกว้างใหญ่ ในนี้จะไม่มี Giraffe

มองจากด้านล่างขึ้นมา จะเห็นเป็นภูเขาล้อมรอบที่ราบที่เราอยู่ ที่นี่เคยเป็นภูเขาไฟเมื่อ 2.5 ล้านปีที่

แล้ว ที่นี่พบกับ Big five ตัวสุดท้ายที่น่าจะหายากสุดแล้ว นั่นคือ Black Rhino

skv46
1st July 2011, 20:29
Hyena กำลังให้นมลูก

skv46
1st July 2011, 20:32
ปิดท้ายวันด้วย ภาพหมู่บ้านมาไซ

Original Masai Villages : ระหว่างทางจาก Southern Serengeti ไปยัง Crater

skv46
1st July 2011, 20:35
Day 9th : Jun 23,2011 : Ngorongoro Crater 2nd day :

สามารถพบเจ้าป่าได้หลายฝูงใน Crater

skv46
1st July 2011, 20:47
ช้างเล่นฝุ่น

รถคันนี้นิสัยแย่มาก ขับมาบังรถของเรา บังจนกระทั่งช้างเข้าป่าไป น่าโมโหจริงๆ

พวกเราอุตส่าห์ขับรถอ้อมตัวช้างมาดักด้านหน้า ทิ้งระยะห่างประมาณ 15 เมตร

กะว่าต้องได้ภาพดีๆแน่นอน เพราะว่ามีรถเราคันเดียว ที่ไหนได้

ไม่รู้มาจากไหนบังเฉยเลย บอกให้หลบหน่อยก็ไม่ยอมขยับ :dry::dry::dry:

ตามปกติรถจะไม่บังกันอยู่แล้ว

skv46
1st July 2011, 21:00
Day 10 th ซ: Jun24,2011: Back home :

การเดินทางอันยาวนานคงได้เวลาลาแล้วครับ

ขอบคุณพื้นที่ ThaiD อีกครั้ง รวมทั้งทุกท่านที่สละเวลาเข้ามาชม

หากท่านใดมีคำแนะนำเพิ่มเติม น้อมรับด้วยความยินดีและขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

และหากท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ

โอกาสหน้าคุณ Nai-Nai อาจจะมาเสริมภาพในบางมุมมองที่แตกต่างกันออกไป

เพื่อให้ท่านได้ชมภาพหลากหลายมุมมอง

ลากันด้วยภาพนี้ครับ

tukktukk1970
1st July 2011, 22:09
ขอบคุณสำหรับภาพสวยๆครับ

nai-nai
2nd July 2011, 02:30
เล่นปิดแบบเปิดแบบนี้เลยต้องมาแจมซักหน่อย จะมายืนยันว่านำ้หลากเร็วและมากจริงๆๆขนาดท่วมฮิปโปมิดเลย

nai-nai
2nd July 2011, 02:32
เสือดาวตัวนี้เป็นตัวที่กินอาหารบนต้นไม้

nai-nai
2nd July 2011, 02:36
สิงโตเป็นอะไรที่หาง่ายมากใน Ngorongoro Crater ดูอย่างไรก็สง่างามโดยเฉพาะตัวผู้(หนุ่มๆ)

nai-nai
2nd July 2011, 02:39
สัตว์ที่เป็นสัญญาลักษณ์ของ migration

nai-nai
2nd July 2011, 02:43
ขอบคุณ thaid ที่มีพื้นที่ให้แบ่งปันความสุข ขอบคุณ skv46 ที่พาไปเที่ยว(เอาอีก)

ขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชม

nai-nai
2nd July 2011, 02:53
มีความสุขทุกครั้งที่ได้ไปเที่ยว

มีความสุขมากที่ได้ถ่ายรูป

มีความสุขยิ่งขึ้นเมื่อได้แบ่งปัน


ขอปิดท้ายด้วยบรรยากาศของ ป่าTanzania

ggguitar
3rd July 2011, 23:06
บอกได้คำเดียว สุดยอดมากครับ ทั้งเนื้อหา และ ภาพ

Aborigin7
5th July 2011, 17:02
ขอบคุณสำหรับกระทู้และความรู้ดีๆ ครับ ภาพแนวนี้หาชมยากมั่กๆ

skv46
3rd September 2011, 17:52
คำแนะนำเพิ่มเติม

Game Drive ใน Tanzania และ Kenya มีความแตกต่างกันอย่างมาก

Serengeti National Park ลักษณะเป็นทุ่งหญ้า Savannah ชัดเจน

เป็นหญ้าสั้นๆ พื้นที่กว้างใหญ่มาก รถเข้าไม่ถึงเป้าหมายต้องใช้ Supertele

ตั้งแต่ 500mm ขึ้นไป ใน Serengeti คนขับรถจะขับตามทางเท่านั้น

ไม่ขับ Off Road โดยเด็ดขาด ยกเว้นนักท่องเที่ยวขออนุญาติก่อนเป็นกรณีพิเศษครับ

หากว่าไม่ Off Road แล้ว จะไม่ค่อยได้ภาพมากนัก หรือได้ภาพในระยะไกลมากๆ

แต่ใน Kenya รถสามารถเข้าได้ค่อนข้างประชิดเลย

skv46:

ภาพลูกสิงโต ที่ Central Serengeti : No Crop

au8ust
3rd September 2011, 18:45
ดูแค่ภาพก็ตื่นเต้นแล้วครับ

เฉพาะค่าเดินทาง ประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ย

Lambos
3rd September 2011, 19:21
ขอขอบคุณสำหรับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้

skv46
4th September 2011, 22:38
ดูแค่ภาพก็ตื่นเต้นแล้วครับ

เฉพาะค่าเดินทาง ประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ย

ค่าใช้จ่ายของการเดินทางสามารถลดลงได้ครับ ขึ้นอยู่กับโรงแรมและอาหาร ดังนี้

1.ไปเป็นกลุ่มให้ได้อย่างน้อย 8 หรือ 12 ท่าน

2.นั่งรถคันละ 4 ท่านกำลังดี สามารถถ่ายภาพได้ดี สะดวก อย่าเกินกว่านี้ครับ

3.หากได้ถึง 8 ท่านจะมีส่วนลดให้ประมาณ 10 %

4.ค่าใช้จ่ายทริปนี้มีรายละเอียดดังนี้

4.1 ค่ารถ อาหาร เครื่องบินภายในเที่ยวเดียวและโรงแรม รวม 6,100 US$

4.2 ค่าตั๋ว BKK-JRO(Tanzania)-BKK by Kenya Air 37,000 Baht

4.3 Travel Insurance 2,342 Baht

4.4 Extra charge (Off Road) 300 US$

Total 230,000 โดยประมาณ

5.แนะนำว่าโรงแรมเลือกแบบถูกหน่อยก็ได้ครับ เพราะว่า Game Drive ใน Serengeti

เป็นแบบ Full Day ทั้งนั้น ออกเดินทาง 06:00 กลับ 18:30 ทุกวัน

skv46

Flukez
4th September 2011, 23:51
ผมชอบดูสารคดีเกี่ยวกับสัตว์ป่ามากครับผม

แล้วยิ่งดูจากกระทู้นี้แล้ว ยิ่งเชื่ออีกว่าการทำสารคดีเค้าใช้เวลากันหลายเดือน หลายปี ลำบากจริงๆ ใช้ความอดทนสูง ค่าใช้จ่ายสูง

ขอขอบคุณมากๆจริงๆครับผมที่พาเที่ยวชม และ ความรู้ต่างๆ รวมถึงคำแนะนำในการท่องเที่ยว

แค่ค่าเดินทางที่พักก็มากแล้ว แต่ดูแล้วถ้าอยากได้ภาพสวยๆ ก็ต้องเพิ่มอุปกรณ์ดีๆอีก

ดูจากอุปกรณ์ของเจ้าของกระทู้ - -"

ไป Safari World ก่อนดีกว่า ^0^

Couleurs
9th September 2011, 20:02
ขอบคุณสำหรับภาพสวยๆและข้อมูลครับ
นานๆจะมีภาพแบบนี้มาให้ดู ชอบครับ

au8ust
9th September 2011, 20:56
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ ^^

jirawutpin
9th September 2011, 21:23
ขอบคุณสำหรับภาพสวยๆและความตั้งใจนำเสนอรวมถึงข้อมูลต่างๆมากครับ

KAKAKUP
10th September 2011, 21:05
ขอบคุณมากเลยครับพี่ที่พาไปเที่ยวชม...ผมคงไม่ได้ไปแน่ๆกับสไตล์แบบนี้ครับ.....ชอบครับ :clap::clap::clap::clap::clap: เยี่ยมมากเลยครับกับอีกแนวในการถ่ายภาพครับ

nopadolz
27th September 2011, 05:03
ขอบคุณจริงๆครับ ไม่รู้ชีวิตนี้จะมีโอกาสแบบนี้บ้างไม๊...หวังว่าคงได้ข้อมู้ที่เที่ยวเจ๋งๆมาแบ่งปันอีกนะครับ

หลวงลายไทย
28th September 2011, 19:38
ใช้net ที่ทำงาน ยังอ่านกระทู้ไม่จบ
แม้จะอ่านไปได้ราว 70% แต่ก็สามารถบอกได้ว่า กระทู้นี้คือกระทู้สุดยอดของห้องท่องเที่ยวอีกหนึ่งกระทู้ครับ
งานละเอียดมาก สามารถใช้เป็นไกด์บุ๊คในการเที่ยวได้เลยครับ
ภาพตื่นตาหาชมได้ยากมากครับ

เรียนขอโทษเป็นอย่างสูงที่ผมเกือบพลาดกระทู้ดีๆแบบนี้ไปครับ
Vote แล้ว 5 ดาว พร้อมทั้งปักหมุดครับ

skv46
28th September 2011, 23:05
ขอบคุณจริงๆครับ ไม่รู้ชีวิตนี้จะมีโอกาสแบบนี้บ้างไม๊...หวังว่าคงได้ข้อมู้ที่เที่ยวเจ๋งๆมาแบ่งปันอีกนะครับ

แนะนำเพิ่มเติมสำหรับท่านที่ชอบการเที่ยวแบบนี้:

แนะนำให้ไปที่ Kenya ก่อน โดยไปที่ Lake Naguru พัก 2 คืน

และที่ Maasai Mara Game Reserve 4 คืน และให้พักใน Park เท่านั้นครับ

เพื่อที่จะได้มีโอกาสพบการหาอาหารของสิงโต การอพยพของสัตว์ต่างๆ

รายละเอียดที่พักใน Park ที่นี่ครับ (ควรพักที่ Governors Camp อย่างยิ่ง)

http://goafrica.about.com/od/kenyatopattractions/a/masaimara_2.htm

Budget ของทริปแบบนี้ไม่สูงมากเท่ากับที่ Serengeti และ Highlight สำคัญของ

Lake Naguru คือไปถ่ายนกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Pilican and Flamingo มีเป็นแสนๆ

บินไปๆมาๆทั้งวัน ส่วนที่ Maasai Mara Game Reserve จะได้เห็นการอพยพข้ามแม่น้ำ

ของม้าลายและWilderbeest และอื่นๆอีกมากมาย

ที่สำคัญต้องไปปลายเดือนกรกฎาคมถึง สิงหาคมเท่านั้น (Peak Season)

ระยะเวลาจากกรุง Nairobi ถึง Lake Naguru : 3.5 Hrs by car

ระยะเวลาจาก Lake Naguru ถึง Maasai Mara Game reserve : 6 Hrs by car

ขอบคุณที่ติดตามครับ

skv46

skv46
29th September 2011, 08:47
ใช้net ที่ทำงาน ยังอ่านกระทู้ไม่จบ
แม้จะอ่านไปได้ราว 70% แต่ก็สามารถบอกได้ว่า กระทู้นี้คือกระทู้สุดยอดของห้องท่องเที่ยวอีกหนึ่งกระทู้ครับ
งานละเอียดมาก สามารถใช้เป็นไกด์บุ๊คในการเที่ยวได้เลยครับ
ภาพตื่นตาหาชมได้ยากมากครับ

เรียนขอโทษเป็นอย่างสูงที่ผมเกือบพลาดกระทู้ดีๆแบบนี้ไปครับ
Vote แล้ว 5 ดาว พร้อมทั้งปักหมุดครับ

ขอขอบคุณพี่หลวงลายไทยมากครับ : เมื่อคืนเนตล่มระหว่างกำลังโพสพอดี

จุดมุ่งหมายในการนำเสนอก็เพื่อแบ่งปันประสพการณ์กันครับ สำหรับท่านที่กำลังจะไปเที่ยวแนวนี้

หรือว่ากำลังวางแผนไปเที่ยว Safari แบบนี้ เพื่อที่ทุกท่านจะได้เตรียมตัวได้อย่างถูกต้อง

สามารถสร้างสรรค์ภาพได้อย่างที่ตั้งใจ

ในการโพสก็พยายามเรียบเรียงข้อความ ข้อมูลพื้นฐานสำคัญที่จำเป็น ให้กระชับ อ่านง่าย

หวังว่าคงมีประโยชน์แก่ท่านที่เข้ามาชมบ้างนะครับ ภาพที่โพสมีดีบ้างไม่ดีบ้างครับ

ประสพการณ์ในการถ่ายภาพแนว Wildlife and Bird มีน้อยมากๆเพิ่งเริ่มต้นเอง

ยังต้องติดตามและเรียนรู้จากท่านผู้รู้ในเวปนี้อีกมาก

ขอขอบคุณ ThaiD เอื้อเฟื้อพื้นที่ ตลอดจนทุกๆท่านที่เข้ามาชมอีกครั้งครับ

skv46

Akewizard
2nd January 2012, 22:14
ดูเพลินทีเดียวครับ ถ้าไม่กดปิด Browser เผลอนึกว่าตัวเองหลุดไปอยู่ในทุ่งสวันนาจริงๆ.....

ขอบคุณสำหรับภาพและเนื้อหาครับ...

anan
3rd January 2012, 12:07
ฝันไว้ ว่าอยากได้ใช้ชีวิตแบบนี้

ในแบบที่มีความเป็นอิสระยิ่ง

ไม่มีเวลาเป็นตัวบังคับ

พร้อมอุปกรณ์ เงิน พอเหมาะ

น่ามีความสุขยิ่ง

ขอบคุณภาพ มาก

เอ้
24th February 2012, 10:59
ภาพ ข้อมูล เรื่องราว น่าสนุกมากครับ

kitfreeman
7th March 2012, 11:38
อ่านไปอึ้งไป สุดยอดจริงๆครับ เบื้องหลังการถ่ายทำนี่ต้องเหนื่อยมากแน่ๆ แค่แบกอุปกรณ์นี่ก็หนักแย่แล้ว -0-

ภาพสวยจริงๆครับ

theartpea35
2nd August 2012, 20:05
ได้ความรู้ไปอีกแบบครับ

yoyoluckym@n
5th August 2012, 23:26
สวดยอดคับ

goutz
30th September 2012, 12:39
สุดยอดมากครับ เห็นแล้วอยากไปบ้างเลย

zadosiza
10th December 2012, 23:34
Very Nice

tri3
23rd September 2013, 22:44
ขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะ

TheFiveDog
17th March 2014, 15:17
ยอดเยี่ยมครับ เป็นกระทู้หนึ่งให้เกิดแรงบันดาลใจดีๆที่จะไปตามรอย ครับ

Jango2
7th September 2014, 21:20
แนวนี้ผมคงไม่มีโอกาสถ่ายแน่ แต่ชอบภาพครับ สวยทุกรูป อารมดูสารคดี