PDA

View Full Version : [อยากชวน] น้องๆ ที่รักการถ่ายภาพ ต้องการฝึกงานด้านถ่ายภาพแต่งงาน สอนให้ฟรีshutter-b1
31st May 2011, 13:05
อยากเรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพ มาเป็นผู้ช่วยช่างภาพมืออาชีพ เก็บเกี่ยวประสบการณ์กับลูกค้าจริง

ไปกับเรา ดูแลข้าวปลาอาหาร ให้ตลอดการเดินทาง ส่งรูปถ่าย พร้อมประวัติส่วนตัวเล็กๆ

บ่งบอกถึงบุคลิกของคุณ ขอให้มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน

น้องๆ ที่ว่างงานอยู่ หรืออยากเปลี่ยนงาน อยากได้วิชาความรู้ แต่ยังขาดโอกาส ติดต่อมาครับ

tobestudio1@hotmail.com