PDA

View Full Version : โครงการประกวดภาพถ่าย เทศกาลบอลลูนนานาชาติ และกีฬาดิน น้ำ ลม ไฟ นครนายกmomo
22nd November 2010, 20:51
โครงการประกวดภาพถ่าย
เทศกาลบอลลูนนานาชาติ และกีฬาดิน น้ำ ลม ไฟ นครนายก
เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช 2553
(Thailand International Ballon & Adventure Sports Festival 2010)
+ ผู้จัด : บริษัท เอิร์ท วินด์ แอนด์ ไฟร์ จำกัด
+ สมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
+ สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ
+ บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการถ่ายภาพ
2. เพื่อ เผยแพร่งานเทศกาลบอลลูนนานาชาติ และกีฬาดิน น้ำ ลม ไฟ นครนายก เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา มหาราช (Thailand International Balloon & Adventure Sports Festival 2010) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 2 – 6 ธันวาคม 2553
กติกาการประกวดภาพ

ต้องเป็นภาพถ่ายภายในเทศกาลบอลลูนนานาชาติ และกีฬา ดิน น้ำ ลม ไฟ นครนายกที่นำมาแสดงภายในงานที่จัดมีขึ้นในระหว่างวันที่ 2 - 6 ธันวาคม 2553 เท่านั้น
ภาพที่ส่งเข้าร่วมประกวด ต้องอัดขยายเป็นภาพสีขนาด 8x12 นิ้ว ด้วยกระดาษสีฟูจิ เท่านั้น จะเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้
ภาพต้นฉบับจากกล้องดิจิตอลที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 6 ล้านเมกะพิกเซล
ไฟล์ต้นฉบับ จะต้องนำส่งให้คณะกรรมการ พร้อมภาพ มิฉะนั้นจะตัดสิทธิ์ในการรับรางวัลนั้นๆ
ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องติดภาพลงกระดาษแข็ง หรือวัสดุฟิวเจอร์บอร์ดให้ใช้สีเทาเท่านั้นและเว้นขอบภาพให้ห่างไว้ 2 นิ้ว โดยรอบ พร้อมใช้กระดาษ A4 พิมพ์ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ตามบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก หรืออีเมลไว้ด้านหลังของภาพทุกภาพ
ให้ตั้งชื่อภาพ หมายเลขภาพตามลำดับที่ส่ง
ส่งภาพได้ไม่จำกัดจำนวน แต่ต้องเป็นผลงานของผู้ถ่ายภาพเท่านั้น หากพิสูจน์ได้ภายหลังว่ามิได้เป็นเจ้าของภาพนั้น โดยมีผู้แย้ง หรือมีผู้แจ้งต่อคณะผู้จัดประกวด ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเงินรางวัลกลับคืนและตัดสิทธิ์ในการส่งเข้าประกวด ครั้งต่อไปที่คณะผู้จัดประกวดมีขึ้น
ผู้จัดประกวดภาพมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดได้โดย ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ร่วมส่งภาพเข้าประกวดแต่ประการใด
ผู้ได้รับรางวัลมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น และภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดประกวด จะไม่ส่งคืนเจ้าของภาพ
คณะกรรมการตัดสินภาพ ทำหน้าที่โดยเปิดเผย ยุติธรรม ตามแบบมาตราฐานสากลแห่งศิลปะการถ่ายภาพ
กติกาที่ปรากฏนี้ ถือว่าผู้ร่วมส่งภาพ เข้าประกวดครั้งนี้ได้ยินยอมปฏิบัติตามทุกประการ และผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดตามกระบวนการ

กำหนดการส่งภาพ
-วันที่ 2 ธันวาคม 2552 ถึง 31 มกราคม 2553
สถานที่กำหนดส่งภาพ
o บริษัท เอิร์ท วินด์ แอนด์ ไฟร์ จำกัด
158/60 หมู่ 6 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
o บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด
รางวัลการประกวด

รางวัลที่ 1
- เงินสด 20,000 บาท
- กล้องถ่ายภาพฟูจิรุ่นFine Pix HS10 มูลค่า 15,990 บาท
รางวัลที่ 2 - เงินสด 12,000 บาท
-กล้องถ่ายภาพฟูจิรุ่น Fine Pix S1800 มูลค่า 7,990 บาท
รางวัลที่ 3 - เงินสด 10,000 บาท
- กล้องถ่ายภาพฟูจิรุ่น Fine Pix JV150 มูลค่า 3,990 บาท
รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล - รางวัลละ 2,000 บาท

กำหนดการตัดสินภาพ - ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2554

greenleaf
21st February 2011, 01:12
ไปมาแล้ว สวยงาม แต่ไม่ได้ส่งภาพ