PDA

View Full Version : เชิญเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายในโครงการศิลปกรรมเอกลักษณ์อันดามันmatamunae
29th July 2005, 11:11
ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมเอกลักษณ์อันดามัน The Identity of Andaman Art Contest
ใน 6 ประเภทผลงาน
จิตรกรรม Painting
จิตกรรมบาติกสำหรับเครื่องแต่งกาย Batik Painting
การแกะสลักหนัง Leather Carving
การออกแบบผลิตภัณฑ์ Product Design
การออกแบบเครื่องประดับ Jewelry Design
ภาพถ่าย Photography

ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1,600,000 บาท

ส่งผลงานได้ระหว่างวันที่ 18-23 สิงหาคม 2548 ณ ณ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น 17 อาคารธนาลงกรณ์ ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กทม. และ จุดประชาสัมพันธ์ชั้น 1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต

สอบถามรายละเอียดได้ที่
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม โทร. 0-2422-8828, 0-2422- 8835, 0-2422- 8839
www.artistsunami.com

เกณฑ์ในการส่งประกวดผลงานแต่ละประเภทfficeffice" />>>

1. จิตรกรรม>>

1.1 ขนาดกว้าง × ยาวไม่ต่ำกว่า 1.20 เมตร และไม่เกิน 2.00 เมตร>>

1.2 ด้านเทคนิคและวัสดุ สามารถใช้วัสดุได้ไม่จำกัด ยกเว้นกรรมวิธีบาติก หรือการเขียนเทียน>>

1.3 การนำเสนอ ใส่กรอบพร้อมติดตั้ง>>

> >

2. ผ้าบาติกสำหรับเครื่องแต่งกาย>>

2.1 ขนาดหน้ากว้างไม่ต่ำกว่า 36 นิ้ว (1หลา) และความยาวขนาด 144 นิ้ว (4หลา)>>

2.2 ด้านเทคนิคและวัสดุ พื้นฐานบาติก ลายเขียนบนผืนผ้า โดยไม่จำกัดวัสดุของผ้าวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการผลิตเครื่องแต่งกาย>>

2.3 การนำเสนอ เป็นผืนผ้าขนาดหน้ากว้างไม่ต่ำกว่า 36 นิ้ว (1หลา) และความยาวขนาด 144 นิ้ว (4หลา)>>

> >

3. การแกะสลักหนัง>>

3.1 ขนาดกว้าง × ยาวไม่ต่ำกว่า 40 × 60 เซนติเมตร และไม่เกิน 90 × 120 เซนติเมตร>>

3.2 ด้านเทคนิคและวัสดุ ทำจากหนังวัว หรือหนังควายเท่านั้น ภาพแกะสลักหนังจะต้องมีการลงสี ไม่มีขน หากมีการต่อต้องไม่เห็นรอยต่อ>>

3.3 การนำเสนอ ใส่กรอบพร้อมติดตั้ง>>

> >

4. การออกแบบผลิตภัณฑ์>>

4.1 ขนาด ไม่จำกัดขนาด แต่ต้องมีความเหมาะสมตามลักษณะการใช้สอย>>

4.2 ด้านเทคนิคและวัสดุ เป็นของที่ระลึกซึ่งใช้วัสดุในท้องถิ่นที่ไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น พืชพรรณธรรมชาติในท้องถิ่น อาทิ กะลามะพร้าว หวาย ย่านลิเภา ใบเตย ไม้ไผ่ ใบลำเจียก ใบปาหนัน ใบตาล ซากสัตว์ อาทิ ก้างปลา หรือวัสดุอื่นๆ เช่น ดิน หิน เซรามิค ฯลฯ>>

4.3 การนำเสนอ ตามลักษณะการใช้งาน>>

> >

5. เครื่องประดับ>>

5.1 ขนาด ไม่จำกัดขนาด แต่ต้องมีความเหมาะสมตามลักษณะการใช้สอย>>

5.2 ด้านเทคนิคและวัสดุ สามารถใช้วัสดุได้ไม่จำกัด และต้องมีสัดส่วนของโลหะผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30>>

5.3 การนำเสนอ เป็นเครื่องประดับจำนวน 1 ชุด มีจำนวน 3 ชิ้น (ต่างหู 1 คู่ นับเป็นเครื่องประดับ 1 ชิ้น) โดยเครื่องประดับทั้ง 3 ชิ้นจะต้องมีแนวคิดเดียวกันทั้งชุด พร้อมกล่องเก็บผลงาน>>

> >

6. ภาพถ่าย>>

1.1 กว้าง × ยาว ไม่เกิน 12 × 36 นิ้ว>>

1.2 เป็นภาพสี หรือขาวดำที่ถ่ายในเขต 6 จังหวัดอันดามัน ได้แก่ ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง สตูล ระนอง และระบุสถานที่ วันที่ ภาพถ่าย รวมทั้งต้องไม่มีการตกแต่งด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือวิธีอื่นๆจนผิดไปจากความเป็นจริงในธรรมชาติ>>

1.3 การนำเสนอ ใส่กรอบพร้อมติดตั้งแสดง และส่งพร้อมต้นฉบับของภาพ ถ้าเป็นภาพถ่ายดิจิตอลต้องส่งพร้อมซีดี และถ้าเป็นสไลด์ต้องส่งพร้อมฟิล์ม>>

> >

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด>>

1. เป็นชาวไทย>>

2. เป็นชาวต่างชาติ ที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย>>

> >

เกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด>>

1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ไม่เกินท่านละ 3 ชิ้น สำหรับเครื่องประดับสามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 3 ชุด และรับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล>>

2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ และไม่เคยส่งประกวด หรือแสดง หรือได้รับรางวัลใดมาก่อน>>

3. ผู้ส่งผลงานต้องกรอกเอกสารที่ระบุชื่อผู้ส่ง ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน สถานที่ติดต่อ กำหนดราคา พร้อมการให้รายละเอียด แนวความคิด แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน>>

> >
>>กรรมการตัดสินสาขาภาพถ่าย ได้แก่>>
สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์, ชูศักดิ์ วรพิทักษ์, ถาวร โกอุดมวิทย์>>

วรนันท์ ชัชวาลทิพากร, เกรียงไกร ไวยกิจ>>

รางวัล>>

คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินให้รางวัลแต่ละประเภท โดยกำหนดรางวัลดังนี้>>

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 150,000 บาท>>

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 70,000 บาท>>

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 50,000 บาท>>

attinee
29th July 2005, 22:37
ง่ะ อยากส่งเข้าประกวดอ่ะ

แต่ไปถ่ายกันไกลจังเยย