PDA

View Full Version : [อยากชวน] เชิญเที่ยวงานประเพณีแซนโฎนตา อำเภอขุขันธ์theprince2526
14th September 2010, 16:30
:thumbup:ขอเชิญสัมผัสมนต์เสนห์แห่งอีสานใต้ ในงานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี ประจำปี 2553 อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 4-5 ตุลาคม 2553 งานนี้เป็นงานประจำปีของชาวอำเภอขุขันธ์ ซึ่งเป็นงานบูชาบรรพบุรุษของชาวเขมร จังหวัดในแถวอีสานใต้ต่างก็มีการจัดพิธีนี้ตามแบบฉบับของวัฒนธรรมเขมร ปีหนึ่งมีครั้งเดียวครับ

สนใจสอบถามได้ที่ อำเภอขุขันธ์ 045-671-004
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอขุขันธ์ 045-671-688
เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ 045-671-022

http://www.khukhanlocal.com//backup/donta%2053.html :thumbup: