PDA

View Full Version : เชิญร่วมแสดงผลงานภาพถ่าย GRAYSCALE GALLERY กับนิตยสาร HI-CLASSเอ้
14th June 2005, 22:15
Grayscale Gallery
เปิดรับภาพถ่าย ขาว-ดำ ไม่จำกัดเทคนิค
เพื่อร่วมแสดงในคอลัมน์ GRAYSCALE GALLERY
ขอเชิญช่างภาพน้อยใหญ่ส่งผลงานมาอวดฝีมือ
ในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล JPG หรือ TIF
พร้อมด้วยชื่อภาพ – คำบรรยายสั้นๆ ไม่เกิน 3 บรรทัด
ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของผู้ส่ง พิมพ์เป็นไฟล์ word หรือ text
บันทึกลงใน CD-ROM
ส่งมาที่
GRAYSCALE GALLERY
นิตยสาร HI-CLASS
30 สุขุมวิท 85 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02-7426438-9 โทรสาร 02-3311618http://www.hiclassmagazine.com

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์ในพื้นที่นี้
จะได้รับของที่ระลึกเล็กๆ น้อยๆ จาก HI-CLASS
และจะได้รับเชิญเข้าร่วมแสดงในนิทรรศการภาพถ่าย
GRAYSCALE GALLERY ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในช่วงสิ้นปี