PDA

View Full Version : โครงการประกวดภาพ “Shield The Glamorous Bangkok by SuperShield”เล็ก
23rd June 2010, 18:13
ข่าวฝากจากพี่นุ อนุชัย ศรีจรูญพู่ทองครับ งานน่าส่งนะ
อนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง
http://img42.imageshack.us/img42/5958/canoneos5522copy.jpg

จากโครงการ“Shield The Glamorous Bangkok by SuperShield” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคืนความงดงามให้สถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงของกรุงเทพ มหานคร ด้วยการแต่งแต้มสีสันใหม่ เพื่อคืนความสวยงามให้กับสถานที่http://img138.imageshack.us/img138/5652/img0743resize.jpg
อ.ชูศักดิ์ วรพิทักษ์ และพระธรรมฯ รองเจ้าอาวาสวัดสระเกศ

http://img707.imageshack.us/img707/8261/1002817resize.jpg

อ.วรนันท์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ แนะนำเทคนิค

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร และมูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัด โครงการประกวดภาพถ่าย “ สีสันกรุงเทพฯ สีสันบรมบรรพต” เพื่อถ่าย ทอดความสวยงามของภูเขาทอง ผ่านมุมกล้องสะท้อนให้เห็นถึงความงดงามแห่งศิลปวัฒณธรรมอันทรงคุณค่า ถ่ายทอดความงดงามของสีทองขององค์บรมบรรพต เพื่อ ให้เมืองไทย เตรียมพร้อมเป็นเจ้าบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกได้สัมผัสถึง เสน่ห์แห่งสีสันในมุมมองที่เปลี่ยนไป องค์บรมบรรพต ภูเขาทองเป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่ทาง TOA ได้เข้าไป บูรณะให้องค์บรมบรรพตงดงามเปล่งปลั่งด้วยสีทองอีกครั้งหนึ่งหัวข้อในการประกวด “ สีสันกรุงเทพฯ สีสันบรมบรรพต ”

http://img227.imageshack.us/img227/8639/img0728resize.jpg

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพ เข้าประกวด
1. นัก ท่องเที่ยวและประชาชนคนไทยทั่วไป
2. ชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศ ไทย

กติกา

1. ภาพที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพถ่ายที่แสดงถึง ความงดงาม ของสีสัน และสีทองขององค์ภูเขาทอง เป็นหลัก โดย

1.1 ผู้เข้าแข่งขัน ต้องส่งภาพ พร้อมคำบรรยายใต้ภาพตั้งแต่ 1- 5 ภาพ ที่แตกต่างกันเพื่อแสดงถึง ความสวยงามขององค์ภูเขาทอง

1.2 ภาพที่ ส่งประกวด ห้ามใช้กระบวนการตบแต่ภาพ หรือ รีทัชภาพ เกิน จริง หรือผิดข้อเท็จจริงทางกายภาพและเนื้อหา

1.3 ภาพที่ส่งเจ้าของภาพต้องเป็นผู้บันทึกภาพด้วยตัวเอง เท่านั้น (ถ่ายภาพด้วยตนเองห้ามนำภาพของผู้อื่นส่งแทน)

1.4 ภาพที่ ส่งต้องไม่เคยส่งประกวดมาก่อน เป็นภาพถ่ายที่ถ่ายภูเขาทองหลังจากทาสีใหม่แล้ว

1.5 แต่ละภาพ ที่ส่งเข้าประกวดส่งภาพจากกล้องดิจิตัลโดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ประเภทภาพสีดิจิตัล

ถ่ายด้วยกล้องดิจิ ทัล SLR (Single Lens Reflect) ที่มีความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 6 ล้านพิกเซล ขยายเป็นภาพสี โดยมีความกว้างด้านใดด้านหนึ่งไม่ต่ำกว่า 12 นิ้ว และไม่เกิน 18 นิ้ว

ติดภาพลงบนกระดาษการ์ดแข็งสีอ่อน ขนาดไม่เกิน 20 x 24นิ้ว ด้านหลังกระดาษการ์ด แข็ง กรุณาติด “แบบฟอร์ม การส่งภาพเข้าประกวด” โดยกรอก ชื่อผู้ถ่ายภาพ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่ภาพ ชื่อภาพให้ครบ ส่งมอบภาพสีพร้อม Digital File Format Tiff ที่มี คุณสมบัติ High Resolution (ไม่ต่ำกว่า 300 dpi และไม่เกิน 400 dpi) โดยบันทึกลงบนแผ่น CD

2. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่เกิน 5 ภาพ

3. ลิขสิทธิ์ภาพทุกภาพที่ส่งเข้าประกวด เป็นของบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น

4 คำตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สุด ของคำประกาศการตัดสิน

5. ส่งภาพเข้าประกวดได้ที่ 487 ลาดพร้าว 94 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร.02-935-6018-9, 02-935-6495-6

คณะกรรมการตัดสิน ภาพ

1. คุณวรนันท์ ชัชวาลทิพากร : ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) พ.ศ. 2552

2. คุณอนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง : กรรมการมูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย

3. คุณทวีชัย เจาวัฒนา : กรรมการมูลนิธิภาพถ่ายแห่ง ประเทศไทย

4. ดร.ชวาล คู่ ร์พิพัฒน์ : อ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5. อ.ชูศักดิ์ วรพิทักษ์ : ที่ ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย

6 รศ. ถาวร โกอุดมวิทย์ :อ.ศิลปากร

7 สวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ นายกสมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
กำหนดส่งภาพ

ตั้งแต่วันที่ 12 พค. 2553 ถึง 30 มิถุนายน 2553

ถือวันลงทะเบียนประทับตราไปรษณีย์ เป็นเกณฑ์ในการรับสมัคร

เงิน รางวัลในการประกวด

1. รางวัลยอดเยี่ยม 30,000 บาท 1 รางวัล
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 20,000 บาท 1 รางวัล
3. รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 10,000 บาท 1 รางวัล
4. รางวัลชมเชย 5,000 บาท 5 รางวัล

รวม 85,000 บาท
*ผลงานที่ได้ รับรางวัลจะนำผลงานไปพิมพ์ Post Card เพื่อจำหน่าย ให้แก่นักท่องเที่ยว ที่เยี่ยมชมความสวยงานขององค์ภูเขาทอง

โอกาสของนักถ่าย ภาพ ที่จะได้ชม ลมหายใจของกรุงเทพ และภูเขาทอง ในยามเย็น ปกติทางวัดจะอนุญาติให้ขึ้นได้กลุ่มสุดท้ายเพียงห้าโมงเย็น แต่ช่วงเดือนมิถุนายน ทางวัดจะเปิดให้ประชาชน ที่สนใจการประกวดภาพ ได้ร่วมบันทึกภาพ เพื่อส่งประกวด ได้ถึงหนึ่งทุม เพื่อเก็บความงาม ศิลปะ สถาปัตยกรรม วิถีชีวิต โดยรอบ

อยากบอกว่างานนี้ ส่งภาพเข้าประกวดแล้ว มูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย จะเป็นผู้รวบรวมภาพส่งเข้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เพื่อเก็บประวัติศาสตร์ ของกรุงเทพ และภูเขาทองใน ปี 2010 ไม่ได้รางวัลแต่ได้บุญ และช่วยประเทศทางอ้อมครับ

http://cpft.or.th/blog/?p=248