PDA

View Full Version : ประกวดภาพถ่าย หาดชะอำใครๆก็รักเอ้
29th March 2010, 14:57
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเพชรบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองชะอำ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน รวมทั้งผู้ประกอบการชายหาดและชุมชนในพื้นที่ จัดโครงการหาด ชะอำใคร ๆ ก็รักขึ้น ในช่วงเดือนมีนาคม-กรกฎาคม 2553 เชิญชวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวชายหาดในช่วงวันหยุดร่วมส่งภาพ ถ่ายการรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาดชะอำ จับสลากชิงรางวัล

เพื่อรณรงค์ให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างรู้คุณค่า รักษาสิ่งแวดล้อม

นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถร่วมกิจกรรม โดยส่งภาพถ่ายของคุณกับการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมชายหาดชะอำ

ลุ้นรับรางวัลที่พักจากโรงแรมชั้นนำหาดชะอำฟรี 1 คืน จำนวน 23 รางวัล (14 โรงแรม)

ส่งชิงรางวัลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 31 พฤษภาคม 2553 นับวันที่ประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ใน E-mail

จับรางวัลเดือนกรกฎาคม 2553 (1 คน/ภาพ)

ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับรางวัลได้ที่ www.tourismthailand.org/petchaburi

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเพชรบุรี โทร. 0 3247 1005-6 หรือ E-mail: ilovechaam@gmail.com