PDA

View Full Version : โครงการประกวดภาพถ่าย Last Frame 2005mut39
7th April 2005, 12:08
โครงการประกวดภาพถ่าย Last Frame 2005
ธรรมชาติและสัตว์ป่าแดนสยาม
ชิงเงินสดและของรางวัลกว่า 200,000บาท


วัตถุประสงค์การประกวดภาพถ่าย
1. เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าและธรรมชาติในเมืองไทย
2. เพื่อส่งเสริมการถ่ายภาพให้เป็นที่แพร่หลายมากขึ้น
3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักถ่ายภาพได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการถ่ายภาพ
กลุ่มเป้าหมาย
นักถ่ายภาพและผู้ที่สนใจการถ่ายภาพทั่วไป
ลักษณะภาพที่ส่งเข้าประกวด
เป็นภาพสัตว์ป่าทุกชนิดที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติ อาทิ นก ช้าง กวางเสือ ฯลฯ ทั้งที่อยู่บนบกและสัตว์ที่อยู่ในทะเล อาทิ ปลา ปะการัง ฯรวมไปถึงธรรมชาติของป่าไม้ พืชพรรณ ดอกไม้ แมลง ทิวทัศน์ ใต้ทะเล ฯลฯโดยภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องมีความสวยงามทางด้านศิลปะ การจัดองค์ประกอบภาพการสื่อความหมายของภาพ รวมทั้งภาพถ่ายแนวสร้างสรรค์รูปแบบต่างๆภาพที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดต้องเป็นภาพที่ถ่ายจากธรรมชาติในเมืองไทยเท่านั้น
จัดโดย :นิตยสาร SHUTTER PHOTOGRAPHY และ นิตยสาร Thailand Scuba Diver <O:p></O:p>
กติกาส่งภาพเข้าประกวด
1. ภาพที่ส่งเข้าประกวดหากเป็นภาพที่ถ่ายจากกล้องชนิดใช้ฟิล์ม ส่งได้เฉพาะฟิล์มสไลด์35มม. หรือขนาด 120
2. สำหรับภาพจากกล้องดิจิตอล รับพิจารณาเฉพาะภาพที่มีความละเอียด 5 ล้านพิกเซลขึ้นไป โดยส่งไฟล์ภาพต้นฉบับ บันทึกลงในแผ่นCDหรือDVDหรือส่งทางอีเมล์ก็ได้
3. ระยะเวลาการส่งภาพทั้งหมด 11 เดือนในแต่ละเดือนผู้ส่งภาพแต่ละท่านส่งได้เพียงครั้งเดียวโดยไม่จำกัดจำนวนภาพและสามารถส่งภาพได้ทั้ง 11 เดือน
4. ระบุข้อมูลการถ่ายภาพอย่างละเอียด อาทิ กล้อง เลนส์ความเร็วชัตเตอร์รูรับแสง ฟิล์ม และอุปกรณ์อื่นๆ<O:p</O:p
5. ระบุสถานที่ถ่ายภาพทุกภาพอย่างละเอียด หากเป็นภาพสัตว์ป่าให้ระบุชื่อชนิดของสัตว์ป่าดังกล่าวเพิ่มเติม<O:p</O:p
6. ภาพทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวดผู้ส่งภาพต้องเป็นผู้ถ่ายภาพ เท่านั้น ไม่พิจารณาการนำภาพผู้อื่นมาส่งเข้าประกวด<O:p</O:p
7. ไม่พิจารณาภาพจากการตกแต่ง แก้ไข หรือทำภาพขึ้นมาใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์หรือวิธีการอื่นๆ จนผิดไปจากความเป็น จริงในธรรมชาติ<O:p</O:p
8. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดที่ใดมาก่อน<O:p</O:p
9. ภาพทุกภาพที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดและไม่ จัดส่งภาพคืนให้กับผู้ส่งภาพ ซึ่งจะมีการนำภาพไปจัดแสดง นิทรรศการรวมทั้งจัดพิมพ์หนังสือ โดยระบุชื่อผู้ถ่ายภาพทุก ภาพและจัดส่งหนังสือที่จัดพิมพ์ให้กับผู้ถ่ายภาพโดยไม่คิด มูลค่าใดๆ<O:p</O:p
10. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดถือว่ายอมรับกติกาข้างต้นทุกประการ<O:p</O:p
11. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด<O:p</O:p
12. พนักงานของ หจก. อิมเมจ โฟกัส และผู้สนับสนุนการประกวดภาพ ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด<O:p</O:p
ระยะเวลาการประกวดภาพ<O:p</O:p
1. ปิดรับภาพทุกวันที่ 15 ของเดือน ปิดรับภาพครั้งที่ 1วันที่ 15 ธันวาคม 2547 ปิดรับภาพครั้งสุดท้าย 15 ตุลาคม 2548โดยถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์เป็นวันส่งภาพเข้าประกวดสำหรับการส่งทางอีเมล์จะถือเอาวันที่ส่งอีเมล์วันที่ 15 ตุลาคม 2548 ก่อนเวลา 24.00 น.
2. ภาพที่เข้ารอบในแต่ละเดือนจะประกาศผลและตีพิมพ์ลงในนิตยสาร ชัตเตอร์ โฟโต้กราฟฟี่ , นิตยสาร Thailand Scuba Diver และที่เวบไซต์www.shutterphoto.com (http://www.shutterphoto.com/) , www.thailandscubadiver.com (http://www.thailandscubadiver.com/) <O:p</O:p
3. เริ่มประกาศผลครั้งที่ 1 ในนิตยสารฯ ฉบับเดือน มกราคม 2548ประกาศผลครั้งสุดท้าย ในฉบับเดือน พฤศจิกายน 2548 <O:p</O:p
4. ประกาศผลภาพชนะเลิศและรางวัลอื่นๆ จากภาพในแต่ ละเดือนรวม 110 ภาพ คัดเลือกภาพที่ได้รางวัลรวม 9รางวัล ตีพิมพ์ในนิตยสาร ชัตเตอร์ โฟโต้กราฟฟี่ และ นิตยสาร Thailand Scuba Diver ฉบับเดือน ธันวาคม 2549 <O:p</O:p
รางวัลในแต่ละเดือน<O:p</O:p
1. รางวัลLast Frame2005 ในแต่ละเดือน 3,000 บาท<O:p</O:p
2. ภาพเข้ารอบ 10 ภาพได้รับของที่ระลึกจากผู้จัดการประกวดภาพ<O:p</O:p
รางวัลสำหรับภาพที่ชนะการประกวด<O:p</O:p
รางวัลยอดเยี่ยม ถ้วยรางวัล เงินสด 100,000 บาทและกล้องดิจิตอล<O:p</O:p
รางวัลที่ 1 โล่ห์รางวัล และเงินสด 50,000 บาทและโฟโต้พริ้นเตอร์<O:p</O:p
รางวัลที่ 2 โล่ห์รางวัล และเงินสด 20,000 บาทและโฟโต้พริ้นเตอร์<O:p</O:p
รางวัลที่ 3 โล่ห์รางวัล และเงินสด 10,000 บาทและโฟโต้พริ้นเตอร์<O:p</O:p
รางวัลชมเชย 5 รางวัล โล่ห์รางวัล และเงินสด 5,000 บาท<O:p</O:p
ส่งภาพได้ที่ :<O:p</O:p
1. ส่งภาพด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ นิตยสาร ชัตเตอร์ โฟโต้กราฟฟี่
493/49ถ.ประชาราษฎร์2 (ใกล้สามแยกเตาปูน) เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ10800<O:p</O:p
โทร.0-2911-5264-5, 0-2585-5230<O:p</O:p
(วงเล็บมุมซองว่า ภาพประกวดLast Frame 2005)<O:p</O:p
2. ส่งทางE-mailที่info@shutterphoto.com (info@shutterphoto.com)ขนาดภาพ5ล้านพิกเซลขึ้นไป บันทึกเป็นฟอร์แมทJPEGเลือกระดับคุณภาพสูงสุด